Söndagsskolor

Verksamhet för barn upprätthålls i bönehusen. Olika program ordnas för olika åldersgrupper. I söndagsskolan berättas om barnens vän Herren Jesus Kristus. Bibeln läses, förklaras, och visualiseras med bilder. Barnen sjunger med i sångerna som finns i Barnens sångbok.

Mera information om tid och plats hittas på bönehusens egna sidor.