Fridsföreningen i Södra Finland

För mera information om Fridsföreningen i Södra Finland, se bönehusets egna webbsidor.

Följ oss också på Instagram

Samtalsserien Tro och liv

Fridsföreningen i Södra Finland inleder samtalsserien “Tro och liv” söndagen 10.4.2022 kl 16 i bönehuset på Fredriksgatan 61 B i Helsingfors. Du kan också delta i samtalen via Google Meet. Länk till mötet finns på föreningens hemsida. Vi kommer att samtala kring olika teman som berör bibeln, kristen lära och det kristna livet. Syftet med samtalen är att fördjupa deltagarnas tro, stärka gemenskapen och erbjuda ett forum för samtal om viktiga frågor.

Välkommen att delta!

Raamattu tutuksi

Under åren 2020 och 2021 ordnade föreningen bibeltimmar under rubriken “Raamattu tutuksi”. Syftet med bibeltimmarna var att ge en sammanfattning av budskapet i bibelns alla böcker. Inledning hölls av föreningens predikanter varefter det gavs utrymme för samtal. Presentationer av de flesta av bibelns böcker finns som ljudfiler på föreningens hemsida och Soundcloud -kanal.

Adress:
Fridsföreningen i Södra Finland
Fredriksgatan 61 B
00100 Helsingfors