Fridsföreningen i Södra Finland

För mera information om Fridsföreningen i Södra Finland, se bönehusets egna webbsidor.

Adress:
Fridsföreningen i Södra Finland
Fredriksgatan 61 B
00100 Helsingfors