Kristen undervisning

Ungitro.fi upprätthålls av LFF och SLEF (Svenska Lutherska Evangeliföreningen). Nätportalen strävar efter att ge lättförstådd, aktuell och kristen undervisning till ungdomar.

GF-podden är en Radio LFF:s podcast som riktar sig till unga vuxna. I podden diskuteras om bibel, tro och livet ur ett kristet perspektiv.