Understöd familjearbetet

I syfte att trygga den ekonomiska sidan av verksamheten finns en stödring. Inbetalningar kan ske i form av engångssummor eller genom månatligt stöd (t.ex. 5, 10 eller 20 euro) i form av en betalningsförbindelse. Man kan också betala till familjearbetets MobilePay-konto.

Mottagare: Familjearbetets stödring, konto: FI20 5567 0720 0800 05, referensnr 123.

MobilePay för LFF:s familjearbete

Nummer: 87266
Meddelande, exempel: Familjearbete

TACK för ditt stöd! Gud älskar en glad givare.