Understöd familjearbetet

I syfte att trygga den ekonomiska sidan av verksamheten finns en stödring. Inbetalningar kan ske i form av engångssummor eller genom månatligt stöd (t.ex. 5, 10 eller 20 euro) i form av en betalningsförbindelse.

Mottagare: Familjearbetets stödring, konto: FI20 5567 0720 0800 05, referensnr 123.

TACK för ditt stöd! Gud älskar en glad givare.