Hemlandsmission

LFF bedriver inremissionsverksamhet i huvudsak inom de svenskspråkiga församlingarna i Borgå stift. Bönehusens lekmannapredikanter och präster sänds ut till församlingarna, där de predikar i gudstjänster och övriga sammankomster.

Verksamhetsledare för hemlandsmissionen är Per-Ole Hjulfors

Kontaktuppgifter: tel. +358 500 363319 eller e-post. per-ole.hjulfors@lff.fi

Andakter på se serviceboenden

Andakter ordnas regelbundet på serviceboenden i Nykarleby

-Nykarleby sjukhem, Hagalund, Attendo Haga, Florahemmet, Hagaborgs demensavdelning

-Kortesjärven Palvelukoti och Evijärven Vanhainkoti

-Sandbacka åldringshem i Kronoby

LFF:s pensionärer

Samlingar ordnas regelbundet varje torsdag kl 14 på LFF:s kontor

Kom med på trevlig samvaro med samtal kring kaffe med dopp samt andakt och bön!

Ingen förhandsanmälan behövs.