Ensamma kvinnors kväll

Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Herren stöder alla som vacklar och reser upp alla nerböjda. Allas ögon hoppas på dig och du ger dem deras mat i rätt tid.

Psalt. 145:13-15

Ensamma kvinnors kväll startade i februari 2016. Syftet med kvällarna är att skapa gemenskap mellan kvinnor som lever ensamma -med Kristus i centrum. Kvällarna hålls i LFF:s utrymmen vid Permosvängen 111 och är öppna för alla som vill dela gemenskapen och dricka en kopp kaffe tillsammans. Vi håller andakt, läser kristna betraktelser, diskuterar och sjunger tillsammans, till tröst och uppmuntran för varandra.

Höstens samlingar är 5.10, 2.11 och7.12