Välkommen till arkivet för Radio LFF!

Här hittar du program som har sänts i radion. Programmen är ordnade enligt programkategori. För att lyssna på enskilda program klickar du på “Lyssna här” på någon av programkategorierna. Då öppnas en ny sida med de enskilda programmen. *


Morgon- och aftonandakter

Aamu- ja iltahartaudet

Barnprogram

Bibelns röda tråd

Bibelsamtal med gäst

Den kristna läran (1948)

Enighet i dopfrågan

English Hour

Föräldrastödet

Förbönsprogram

Fädernas tro – Augsburgska bekännelsen

Glimtar ur missionen

GF-podden

Ljudbok – Janusfrid

Med egna ögon

Sions Missionstidning

Lounastunti

Lunchprogram

Redaktör: Per-Ole Hjulfors.

Lunchprogram

Redaktör: Lennart Ahlvik.

Läsprogram

Min vandring med Herren

Stormötesarkiv

Trons grunder – Lilla katekesen

Undervisning

Vardagssamtal

Våra andliga fäder och mödrar

Äktenskapsutmaningar

Äktenskapsskola

Musikprogram

Sångsskatter

Sångskatter

Ungdomsprogram


* Programmen får inte laddas ned.