Skutnäs bönehus

Skutnäs bönehus ägs av Jakobstads Fridsförening rf Pietarsaaren Rauhan Sana ry. Bönehuset ligger i Jakobstad, i stadsdelen Skutnäs. Merparten av fridsföreningens medlemmar kommer från Jakobstad, medan ett mindre antal medlemmar kommer från närliggande kommuner som Pedersöre och Larsmo.

Vi tror att hela Bibeln är Guds Ord och att dess budskap är aktuellt i alla tider och på alla platser. Därför har Bibeln en central plats i vår verksamhet. Detta gäller i vår kärnverksamhet, sammankomsterna, där läsning av Bibeln, predikan, bön och sång hör till programmet samt i all vår övriga verksamhet. Vårt mål är att allt fler ska lära känna Herren Jesus som sin personliga frälsare, hitta en trosgemenskap i bönehuset och dela den gemenskapen genom att tjäna i olika uppgifter.

Du är varmt välkommen att dela den kristna gemenskapen med oss!

Aktuellt

Våra sammankomster streamas också på vår Youtube-kanal.

Betaluppgifter

Föreningens kontonumror

KontonummerKontots namn
FI 25 2015 1800 0345 86JFF huvudkonto
FI 07 1791 3000 0102 85Stöd för verksamheten
FI 23 1791 3000 0131 98Ungdomsverksamhet
FI 98 1791 3000 0132 06Mission
FI39 1113 3000 6151 34Hjälpfonden

Mobilepay

NummerÄndamål
50499Brukskonto

MobilePay-appen kan laddas ner från AppStore eller GooglePlay. Mata in önskad summa och MobilePay-numret som mottagare. I meddelanderutan skriver du vad ändamålet för offergåvan är.

Faktureringsadress
E-fakturaadress:003702191330
Operatör: Maventa (003721291126)
PDF-faktura sänds till 02191330@scan.netvisor.fi

Vi tar inte emot pappersfakturor.

Kontaktuppgifter

Jakobstads Fridsförening r.f.
Skutkullvägen 32-34
68620 JAKOBSTAD

Ordförande
Leo Snellman
tel. 044 7812 451
e-mail: leo.snellman@freshservant.fi

Kassör
Katja Sundqvist
e-mail: sundqvist.katja@gmail.com

Fastighetsansvarig/bokningar
Tomas Mäenpää
tel. 050 3472864
e-mail: tomas.maenpaa@trivsel.fi

Webbansvarig
Ida Fagerholm
tel. 050 5567 068
e-mail: ida.fagerholm@outlook.com

Teknikansvarig
Andreas Åkerlund
tel. 050 3686 293
e-mail: andreas.akerlund@nce.fi

Via ovanstående länk kan du registrera ditt medlemskap i Jakobstads fridsförening eller meddela om förändringar i kontaktuppgifter.