Drogarbetsgrupp

För närvarande pågår bildandet av en ny drogarbetsgrupp med en person från varje bönehusförening inom LFF.

Stödring för LFF:s drogförebyggande arbete och omsorgsarbete bland missbrukare och
anhöriga FI20 5567 0720 080005, referensnummer 5128