LFF.s drog- och missbrukargrupp

Droggruppen har startat upp igen. Behöver du hjälp med att ta dig ur ditt missbruk? Är du medberoende och behöver någon att prata med? Tag kontakt!

Kontaktpersoner:

Torvald Enlund 040 0618907

Johanna Björkskog 050 5875661

Kurt Hellstrand 045 2760420

Olav Mård 050 6645690

Ben Snellman 050 3452622

Leif Snellman 050 0665225

Ove Snellman 044 7966307

Stödring för LFF:s drogförebyggande arbete och omsorgsarbete bland missbrukare och
anhöriga FI20 5567 0720 080005, referensnummer 5128