Vår tro

Förbundet syfte är att främja och utveckla kristen missions- och väckelseverksamhet i enlighet med Bibeln, missionsbefallningen och de lutherska bekännelseskrifterna. Förbundet verkar både i Finland och utomlands. 

§ 2 Förbundets syfte, LFFs stadgar

Vi vill betona att:

Bibeln är Guds inspirerade och ofelbara ord, som innehåller både lag och evangelium. “Ditt ord är sanning” (Joh. 17:17)

Gud är treenig, Fader, Son, och Ande. Denna tro bekänner vi enligt såväl den apostoliska, nicenska som den athanasianska trosbekännelsen

Varje människa är som Guds skapelse unik, född i synd och i behov av Guds förlåtelse. “Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda” (Rom 3:10-12)

Allt fullkomnades genom Jesus Kristus, Guds Son, som föddes till vår frälsning. Han tog på sig hela världens synder, led korsets död och uppstod till vår rättfärdighet. “Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh. 3:16)

Gud älskar alla människor och vill att alla ska omvända sig och bli hans barn. “Gud, vår Frälsare, vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen” (1 Tim. 2:4)

Den helige Ande verkar genom nådemedlen, ordet och sakramenten, skänker tron på Kristus, och leder människan på vägen till himlen. “I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss.” (1 Kor 12:13). “Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er” (Joh. 14:26)

Kristi kyrka består av alla som är döpta till Kristus och tror på honom. Dessa utgör det konungsliga prästerskapet: “Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar” (1 Petr. 2:9). Inom det konungsliga prästerskapet kallar Gud män till det särskilda ämbetet att vara herdar i församlingen

Jesus gav sina lärjungar fullmakten att förlåta synder. “Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden” (Joh. 20:24)

Ställningstagande för en biblisk äktenskapssyn

Tisdagen den 12 mars 2024 beslutade biskopsmötet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland att gå vidare med en process i syfte att ge möjlighet för två parallella äktenskapssyner. Detta skulle ge samkönade par rätt till kyrklig vigsel. Ledarna för en stor del av landets inomkyrkliga väckelserörelser har med anledning av biskopsmötets förslag gjort det gemensamma ställningstagande som presenteras här nedan.

1. Bibelns undervisning om äktenskapet är klar och entydig

• Nya testamentets undervisning om äktenskapet är klar. Äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna, ett förbund som är tänkt att bestå livet ut (Hebr 13:4).

• Homosexuella parrelationer är inte Guds vilja. Bibeln kallar sådana relationer för synd (Rom 1:22–28).

• I Bibeln finns inga texter som är positiva till en homosexuell livsstil eller där en sådan livsstil godkänns. En kristen kan inte välsigna synd. Bibelns undervisning är bindande för kristna också i dag.

• De människor som brottas med en homosexuell dragning är på inget sätt större syndare än andra människor. Vi behöver stöda och uppmuntra dem som upplever homosexuell dragning att kämpa för ett liv som är i överensstämmelse med Bibeln.

• Varje syndare är älskad av Gud och han eller hon kallas till omvändelse och att ta emot syndernas förlåtelse och Guds nåd för Kristi skull.

2. Rekommendationer i händelse av att kyrkan lämnar Bibelns undervisning om äktenskapet

• Vi förbinder oss entydigt och bestämt till Bibelns undervisning om äktenskapet.

• Vi godkänner inte välsignelse av parrelationer med människor av samma kön och inte heller att man lever så.

• Vi förutsätter att våra organisationers medarbetare om äktenskapet undervisar så som Bibeln lär.

• Vi tar avstånd från sådan andlig undervisning om äktenskapet som står i strid med Bibelns undervisning samt från de lärare som undervisar så.

• Vi erkänner kyrkliga förrättningar vara giltiga oberoende av vem som förrättar dem, om de förrättats i enlighet med Bibelns undervisning. Vi rekommenderar starkt att kristna som vill leva efter Bibelns ord för kyrkliga förrättningar vänder sig till sådana präster som förbundit sig till Bibelns undervisning om äktenskapet.

3. Vi förbinder oss att finna en alternativ lösning

• Vi vädjar till kyrkomötet att förkasta biskopsmötets förslag att ändra äktenskapssynen och -bruket, eftersom detta står i strid med Bibelns ord.

• Biskopsmötet har i sitt förslag om att ändra äktenskapssynen lösgjort sig från kyrkans officiella på Bibeln grundade äktenskapsundervisning till vilka de själva i sina ämbeten har förbundit sig.

• Om kyrkan i äktenskapsfrågan officiellt överger Bibelns undervisning, ställer sig kyrkan på ett nytt och signifikant sätt mot Bibeln som det högsta rättesnöret för lära och liv.

• Vi undertecknare förbinder oss att arbeta för att varje kristen i Finland ska kunna ha ett andligt hem i vilket man med gott samvete kan vara delaktig, också i den händelse att Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ändrar sin äktenskapssyn. Detta är nödvändigt för

att också kommande släktled ska få växa upp med biblisk undervisning i förtröstan på Guds ord.

• I den nya kyrkliga situation som håller på att uppkomma, uppmuntrar vi de troende att undvika konflikter och onödig tillspetsning till exempel i sociala mediers diskussionsforum. Ingen ska medvetet kränkas. Vi uppmuntrar de troende till bön och till att undvika fattande av förhastade slutsatser.

• Må vår bön vara att Gud ger oss kraft till vårt egentliga uppdrag: att förkunna evangelium till själarnas eviga salighet, för Gud vill att ingen ska gå förlorad (2 Petr 3:9).

20.3.2024

 • Tom Säilä, verksamhetsledare, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
 • Sari Mäkimattila, styrelsens ordförande, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
 • Daniel Nummela, verksamhetsledare, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
 • Niilo Räsänen, biträdande verksamhetsledare, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
 • Lauri Vartiainen, verksamhetsledare, Suomen Raamattuopiston Säätiö
 • Petri Kortelahti, ledare för predikoverksamhet, Suomen Raamattuopiston Säätiö
 • Albert Häggblom, verksamhetsledare, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
 • Tomas Klemets, hemlandsledare, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
 • Daniel Asplund, verksamhetsledare för hemlandsmission, Laestadianernas Fridsföreningars Förbund
 • Vesa Pöyhtäri, verksamhetsledare för utlandsmission och media, Laestadianernas Fridsföreningars Förbund
 • Jukka Paananen, missionsledare, Lähetysyhdistys Rauhan Sana
 • Matti Rahja, styrelsens ordförande, Lähetysyhdistys Rauhan Sana
 • Eeva Pouke, verksamhetsledare, Uusheräys
 • Tuomo Lahtinen, styrelsens vice ordförande, Uusheräys
 • Timo Laato, pastor, Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistys
 • Pertti Helkkula, ordförande, Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistys
 • Soili Haverinen, generalsekreterare, Suomen teologinen instituutti
 • Vesa Ollilainen, teologisk sakkunnig, Suomen teologinen instituutti
 • Sakari Siltala, styrelsens vice ordförande, Esikoiset ry
 • Eero Nieminen, informations- och utgivningskommitténs ordförande, Esikoiset ry