Vår tro

Förbundet syfte är att främja och utveckla kristen missions- och väckelseverksamhet i enlighet med Bibeln, missionsbefallningen och de lutherska bekännelseskrifterna. Förbundet verkar både i Finland och utomlands. 

§ 2 Förbundets syfte, LFFs stadgar

Vi vill betona att:

Bibeln är Guds inspirerade och ofelbara ord, som innehåller både lag och evangelium. “Ditt ord är sanning” (Joh. 17:17)

Gud är treenig, Fader, Son, och Ande. Denna tro bekänner vi enligt såväl den apostoliska, nicenska som den athanasianska trosbekännelsen

Varje människa är som Guds skapelse unik, född i synd och i behov av Guds förlåtelse. “Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda” (Rom 3:10-12)

Allt fullkomnades genom Jesus Kristus, Guds Son, som föddes till vår frälsning. Han tog på sig hela världens synder, led korsets död och uppstod till vår rättfärdighet. “Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh. 3:16)

Gud älskar alla människor och vill att alla ska omvända sig och bli hans barn. “Gud, vår Frälsare, vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen” (1 Tim. 2:4)

Den helige Ande verkar genom nådemedlen, ordet och sakramenten, skänker tron på Kristus, och leder människan på vägen till himlen. “I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss.” (1 Kor 12:13). “Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er” (Joh. 14:26)

Kristi kyrka består av alla som är döpta till Kristus och tror på honom. Dessa utgör det konungsliga prästerskapet: “Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar” (1 Petr. 2:9). Inom det konungsliga prästerskapet kallar Gud män till det särskilda ämbetet att vara herdar i församlingen

Jesus gav sina lärjungar fullmakten att förlåta synder. “Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden” (Joh. 20:24)