Sions Missionstidning

Sions Missionstidning vill vara en aktiv kristen väckelsetidning som på Bibelns grund stöder en kristen undervisning i dagens sekulariserade värld och stärker en sund kristen och luthersk identitet hos unga och äldre. Tidningen vill också rannsaka i Bibelns ljus det som sker på det andliga området både inom närregionen och på globalt plan samt bidra till att öppna ögonen för olika destruktiva trender som påverkar dagens människor.

“Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er unga: ni har besegrat den onde.”

Missionstidningen sammanställs med hjälp av frivilliga medarbetare. Närmare 100 personer bidrar med betraktelser, intervjuer, dikter, personliga vittnesbörd, minnesord, skrivelser till barn och ungdomar, information om missionen och om det kristna livet i allmänhet. Om du känner dig kallad att bidra praktiskt, med bildmaterial, intervjuer, vittnesbörd eller uppbyggande skrivelser kan du gärna kontakta redaktören eller någon i redaktionsrådet. Skrivelserna skall vara uppbyggande och i första hand missionerande.

I tidningen finns också möjlighet för tidningens läsare att delta med familjeannonser mot ett litet missionsbidrag.

Sions Missionstidning utkommer med 11 nummer per år, 10 månadsnummer och Sions Jultidning. Tidningen är en missionerande andaktstidskrift som utges av Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f. (LFF).

  • Prenumerationsavgiften för år 2021 är i Finland 37 €. En gåvoprenumeration kostar 24 €.
  • I Sverige är prenumerationsavgiften 390 kr (gåvoprenumeration 282 kr) och i Norge 370 kr (gåvoprenumeration 282 kr). Övriga länder: 37 € + porto.
  • Prenumerationer: email: elin.nyfelt@lff.fi.
  • Fakturering: Antero Heikkilä, tel. +35850 0260 539, email: antero.heikkila@multi.fi

Sions Jultidning ingår i prenumerationspriset. LFF erbjuder tidningen gratis under ett år till nygifta par.

Ansvarig redaktör: Vesa Pöyhtäri, tel. +358 44 217 5410, vesa.poyhtari@lff.fi.

Redaktionsråd: Sven Sundström, Susanna Östman, Magnus Enlund.

Sions Taltidning. Sions Missionstidning finns även som taltidning på CD. Prenumerationspriset är detsamma som för papperstidningen. Kontaktpersonen för taltidningen är Vesa Pöyhtäri, vesa.poyhtari@lff.fi, tel: 044-2175410