Kamratstödsgrupper

Jesus du som själen mättar, bördor och bekymmer lättar, allt jag söker finns hos dig. Stanna alltid kvar hos mig.

Psalm 314 v. 1

Kamratstödgrupp för män med utmattningssymptom/utmattning

Deltagarna i gruppen delar erfarenheter och stöder varandra. Grupperna är öppna d.v.s. man förbinder sig inte att delta fastän man kommer med en gång. Till programmet hör också andakt och ibland medverkar inbjudna föreläsare. Träffarna sker i Lff:s utrymmen på Permosvängen 111 i Jakobstad. Under 2023 planeras träffar den sista tisdagen varje månad. Ledare för gruppen är Fredrik Snellman (tel. 0442410530) och Andre Björkskog.

Följande datum är bokade: tisd 31.1, tisd, 28.2, tisd 28.3 och tisd 25.4.

Vi börjar 18.00

Välkommna med!


Kamratstödgrupp för kvinnor som blivit sexuellt trakasserade eller utnyttjade

Inom ramen för LFFs familjearbete finns en stödgrupp för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. Gruppen riktar sig till vuxna kvinnor i alla åldrar och oberoende av vilken typ av övergrepp det handlar om. Syftet är att kunna samtala om det svåra i en trygg miljö och tillsammans med andra hitta vägen framåt. Isabella Sund leder gruppen med stöd av Dr Dan B. Allenders bok “Kränkt som barn-Sårad för livet!? om sexuella övergrepp“. Gruppen är konfidentiell och alla deltagare har tystnadsplikt.

Varmt välkommen med!

Närmare uppgifter om tid och plats ges vid anmälan
Isabella Sund, tel. 0404196044, isabella.sund@multi.fi

Bönehusföreningarna håller som bäst på och utarbetar ”Handlingsprogram för förebyggande och bemötande av sexuella trakasserier och övergrepp”.