Kamratstödsgrupper

Jesus du som själen mättar, bördor och bekymmer lättar, allt jag söker finns hos dig. Stanna alltid kvar hos mig.

Psalm 314 v. 1

Kamratstödgrupp för män med utmattningssymptom/utmattning

Gruppen har samlats ca 1 gång/månad under ledning av Fredrik Snellman. Deltagarna delar erfarenheter och stöder varandra. Grupperna är öppna d.v.s. man förbinder sig inte att delta fastän man kommer med en gång. Till programmet hör också andakt och ibland medverkar inbjudna föreläsare. Träffarna sker i Lff:s utrymmen på Permosvängen 111 i Jakobstad. Välkommna med!


Kamratstödgrupp för kvinnor som blivit sexuellt trakasserade eller utnyttjade

Inom ramen för LFFs familjearbete ordnas inkommande höst och vår en stödgrupp för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. Gruppen riktar sig till vuxna kvinnor i alla åldrar och oberoende av vilken typ av övergrepp det handlar om. Syftet är att kunna samtala om det svåra i en trygg miljö och tillsammans med andra hitta vägen framåt. Gerd Snellman och Isabella Sund leder gruppen med stöd av Dr Dan B. Allenders bok “Kränkt som barn-Sårad för livet!? om sexuella övergrepp“. Gruppen är konfidentiell och alla deltagare har tystnadsplikt.

Varmt välkommen med!

Närmare uppgifter om tid och plats ges vid anmälning till

Gerd Snellman, tel. 0503700365, gerd@oles.fi
Isabella Sund, tel. 0404196044, isabella.sund@multi.fi

Bönehusföreningarna håller som bäst på och utarbetar ”Handlingsprogram för förebyggande och bemötande av sexuella trakasserier och övergrepp”.


Stödgrupp för föräldrar till barn/ungdomar med psykisk ohälsa

Tanken är att föräldrarna inom gruppen stöder varandra i den utmanande situation som uppstår när ett barn insjuknar i psykisk ohälsa. Genom att dela tankar och erfarenheter kan man både ge och själv få hjälp och tips i vardagens olika utmaningar. Här finns också möjlighet att ordna föreläsningar av professionella inom området.

Ta frimodigt kontakt med Sonja Tupeli vid frågor och/eller funderingar 050-3626288