Ungdomsutskottet

Ungdomsutskottet är ett organ inom LFF:s ungdomsarbete och fungerar som idéspridare inom ungdomsverksamheten. Vi strävar till att göra ungdomarnas röst hörd, att aktivera ungdomarna i fridsföreningarna och att bygga vidare på ungdomsarbetet inom LFF.

Vår uppgift är bland annat att koordinera de stora ungdomssamlingarna som föreningarna ordnar en gång i månaden. Vi fungerar som en länk mellan ungdomarna och föreningarna, så att ungdomarnas åsikter lättare kommer fram. Vi är inget beslutande organ, utan vi ger förslag till föreningarna om teman som är aktuella för ungdomar i dag.

Som handledare för UU fungerar Kevin Nyfelt (kevin.nyfelt@lff.fi). Medlemmarna i UU kommer från alla föreningar inom LFF. Ta kontakt med mig Kevin Nyfelt ifall nu har funderingar som gäller ungdomsarbetet.