Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är ett organ inom LFF:s ungdomsarbete och fungerar som idéspridare inom ungdomsverksamheten. Vi strävar till att göra ungdomarnas röst hörd, att aktivera ungdomarna i fridsföreningarna och att bygga vidare på ungdomsarbetet inom LFF.

Vår uppgift är bland annat att koordinera de stora ungdomssamlingarna som föreningarna ordnar en gång i månaden. Vi fungerar som en länk mellan ungdomarna och föreningarna, så att ungdomarnas åsikter lättare kommer fram. Vi ger förslag till föreningarna om teman som är aktuella för ungdomar i dag.

Som handledare för UR fungerar Kevin Nyfelt (kevin.nyfelt@lff.fi). Medlemmarna i UR kommer från alla föreningar inom LFF. Nedan finns en lista över ordinarie medlemmar från respektive förening. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har frågor eller förslag på evenemang och teman.

UNGDOMSRÅDETS MEDLEMMAR

Handledare

Kevin Nyfelt – kevin.nyfelt@lff.fi

Bosund bönehusförening

Elias Ahlskog
Paulina Svenfelt

Jakobstads fridsförening

Emelie Asplund
Sara Snellman

Kållby fridsförening

Elvira Snellman
Jens Mård

Närvilä bönehusförening

Jessica Sundqvist
Monika Asplund

Näs fridsförening

Rebecka Granholm
Niclas Svenlin

Punsar bönehusförening

Dennis Sundström
Kevin Lassfolk

Risöhäll bönehusförening

Ronja Björkskog