Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är ett organ inom LFF:s familjearbete och fungerar som idéspridare inom ungdomsverksamheten. Vi strävar till att göra ungdomarnas röst hörd, att aktivera ungdomarna i fridsföreningarna och att bygga vidare på ungdomsarbetet inom LFF.

Vår uppgift är bland annat att koordinera de stora ungdomssamlingarna som föreningarna ordnar en gång i månaden. Vi fungerar som en länk mellan ungdomarna och föreningarna, så att ungdomarnas åsikter lättare kommer fram. Vi ger förslag till föreningarna om teman som är aktuella för ungdomar i dag.

Som handledare för UR fungerar Richard Eklund (richard.eklund@lff.fi). Medlemmarna i UR kommer från alla föreningar inom LFF. Nedan finns en lista över ordinarie medlemmar från respektive förening. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har frågor eller förslag på evenemang och teman.

 

UNGDOMSRÅDETS MEDLEMMAR

Handledare

Richard Eklund – richard.eklund@lff.fi

Bosund bönehusförening

Elias Ahlskog
Paulina Svenfelt

Jakobstads fridsförening

Emelie Asplund
Sara Snellman

Kållby fridsförening

Elvira Snellman
Jens Mård

Närvilä bönehusförening

Jessica Sundqvist
Monika Asplund

Näs fridsförening

Rebecka Granholm
Niclas Svenlin

Punsar bönehusförening

Dennis Sundström
Kevin Lassfolk

Risöhäll bönehusförening

Ronja Björkskog

Vasa fridsförening

Fridsföreningen i Södra Finland

RSS Dagens bibelord

  • Onsdag 21.4.2021 | Heb 13:20-21
    Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top