Barn

Barnen är en dyrbar gåva från Gud, som föräldrar och vuxna har fått ett stort ansvar för. Hemmet är den viktigaste platsen att lära barnen om kristen tro och frälsaren Jesus Kristus. Barnen har också en viktig plats i församlingen och i församlingens verksamhet.

LFF ordnar barnläger varje sommar, och dessa är mycket populära. På lägren får barnen lära sig mera om Gud och Jesus och lära känna andra barn.

Bönehusföreningarna ordnar söndagsskolor och annat program för barn. Information om tidpunkter och platser hittas under bönehusens egna sidor.