Barn

Barnen är en dyrbar gåva från Gud, som vi vuxna har fått ett stort ansvar för. Vardagen med små och stora barn kan vara tung och full av prövningar, men vi får hämta kraft ur bön och bibelläsning. Hemmet är den viktigaste platsen att lära barnen om Jesu och Guds kärlek, att lära dem be och läsa Guds ord.

LFF ordnar barnläger varje sommar, och dessa är mycket populära; lägren blir ofta fullbokade några timmar efter att bokningarna öppnas. På lägren får barnen lära sig mera om Gud och Jesus och lära känna andra barn inom väckelsen.

Bönehusföreningarna ordnar söndagsskolor för barnen under vinterhalvåret. Tid och plats hittas under bönehusens egna sidor.

 

Sångfåglar

RSS Dagens bibelord

  • Onsdag 21.4.2021 | Heb 13:20-21
    Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top