Gemenskapskvällar för kvinnor

Äldre kvinnor ska vara lärare i det som är gott så att de fostrar de unga kvinnorna att älska man och barn …

Titus 1:4

Avsikten med kvinnokvällarna är att skapa gemenskap mellan kvinnor med Kristus i centrum. Den första gemenskapskvällen för kvinnor startade i dåvarande Monas missionscafe på Blockmakaregatan i Jakobstad år 2009. Samlingarna flyttades därefter till bönehusen p.g.a. utrymmesbrist. Planeringsgruppen, som består av två representanter från varje bönehusförening, fastställer teman och sköter om bokningen av föreläsarna till gemenskapskvällarna. Fyra samlingar hålls på hösten och fyra på våren. I regel avdelas en gemenskapskväll för kvinnor och män tillsammans av höstens eller vårens kvällar. Gemenskapskvällarna har samlat 80-600 åhörare från 17-85 år och teman som behandlats är bl.a. fysisk, psykisk och andlig hälsa, relationer, fostran och livet som kristen kvinna. Kvällarna är öppna för alla intresserade. Välkommen med!

Höstens gemenskapskvällar:
12.9 Näs bönehus
22.10 Flynängens bönehus (gemensamt för både kvinnor och män)
31.10 Närvilä bönehus
28.11 Bosund bönehus

Se evenemangskalendern för mera info!