Gemenskapskvällar för kvinnor

Äldre kvinnor ska vara lärare i det som är gott så att de fostrar de unga kvinnorna att älska man och barn …

Titus 1:4

Avsikten med kvinnokvällarna är att skapa gemenskap mellan kvinnor med Kristus i centrum. Den första gemenskapskvällen för kvinnor startade i dåvarande Monas missionscafe på Blockmakaregatan i Jakobstad år 2009. Samlingarna flyttades därefter till bönehusen p.g.a. utrymmesbrist. Planeringsgruppen, som består av två representanter från varje bönehusförening, fastställer teman och sköter om bokningen av föreläsarna till gemenskapskvällarna. Fyra samlingar hålls på hösten och fyra på våren. I regel avdelas en gemenskapskväll för kvinnor och män tillsammans av höstens eller vårens kvällar. Gemenskapskvällarna har samlat 80-600 åhörare från 17-85 år och teman som behandlats är bl.a. fysisk, psykisk och andlig hälsa, relationer, fostran och livet som kristen kvinna. Kvällarna är öppna för alla intresserade. Välkommen med!

Våren 2023:

6.2 Punsar bönehus “att tänka och tyda allt till det bästa”, paneldiskussion
6.3 Risöhäll bönehus, Åsa Tylli: Det finns hopp
17.4 Näs bönehus: öppen
15.5 Skutnäs bönehus: Gemensam kväll för kvinnor och män