Gemenskapskvällar för kvinnor

Äldre kvinnor ska vara lärare i det som är gott så att de fostrar de unga kvinnorna att älska man och barn …

Titus 1:4

Avsikten med kvinnokvällarna är att skapa gemenskap mellan kvinnor med Kristus i centrum. Den första gemenskapskvällen för kvinnor startade i dåvarande Monas missionscafe på Blockmakaregatan i Jakobstad år 2009. Samlingarna flyttades därefter till bönehusen p.g.a. utrymmesbrist. Planeringsgruppen, som består av två representanter från varje bönehusförening, fastställer teman och sköter om bokningen av föreläsarna till gemenskapskvällarna. Fyra samlingar hålls på hösten och fyra på våren. I regel avdelas en gemenskapskväll för kvinnor och män tillsammans av höstens eller vårens kvällar. Gemenskapskvällarna har samlat 80-600 åhörare från 17-85 år och teman som behandlats är bl.a. fysisk, psykisk och andlig hälsa, relationer, fostran och livet som kristen kvinna. Kvällarna är öppna för alla intresserade. Välkommen med!

Gemenskapskvällar för kvinnor våren 2024

Måndag 5.2. kl. 18.30 

Syskonrelationer. Medverkande: Erica Nygård. Risöhäll bönehus.

Måndag 4.3. kl. 18.30

I krukmakarens händer. Medverkande: Marice Sjöberg-Nuri. Näs bönehus.

Måndag 8.4. kl. 18.30

“Herre, till vem skulle vi gå?” En kväll för trötta och utmattade själar. Medverkande: Lilly Vähäkangas. Punsar bönehus.

Lördag 4.5. kl. 12.00, 15.00 och 18.00.

En hel gemenskapsdag för kvinnor och män. Tema: Att förklara och försvara den kristna tron, närmare rubriker meddelas i ett senare skede. Medverkande: Stefan Gustavsson, Sverige. Flynängens bönehus.