Understöd arbetet bland barn och unga

Du kan stöda LFF:s arbete bland barn och unga genom att betala in till något av följande konton på listan, eller genom LFF:s MobilePay:

Stödring för ungdomsarbetet7773FI20 5567 0720 0800 05OKOYFIHH
Stödring för Kevin Nyfelt
(Ungdomsarbetare)
3874FI20 5567 0720 0800 05OKOYFIHH
Barnläger8882FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH

Nummer: 63132
Meddelande, exempel: Barnläger

LFF har insamlingstillstånd av Polisstyrelsen för stöd av förbundets verksamhet i Finland samt missionsarbete i Ryssland och Albanien. Tillståndsnummer RA/2022/175. Tillståndet är beviljat av Polisstyrelsen och är i kraft tillsvidare i hela landet utom Åland.