Kontakt

Uppdateringar till hemsidan
info@lff.fi eller robin.heikkila@lff.fi

Adress till LFF-kontoret:  
Permosvängen 111  68600 Jakobstad

Ordförande
Olav Vikström
olav@vikstroms.fi
Tel. 050 531 7405

Ekonom
Antero Heikkilä
antero.heikkila@multi.fi
Tel. 0500 260 539

Ansvarig redaktör för Sions Missionstidning
Vesa Pöyhtäri
vesa.poyhtari@lff.fi
Tel. 044-217 5410

Anställda:

Verksamhetsledare för hemlandsmission, personalchef
Daniel Asplund
daniel.asplund@lff.fi
Tel. 050 337 8891

Verksamhetsledare för utlandsmission, ansvarig redaktör för Radio LFF
Vesa Pöyhtäri
vesa.poyhtari@lff.fi
Tel. 044 217 5410

Familjearbetare
Ann-Christin Snellman
ann-christin.snellman@lff.fi
Tel. 044 750 9899

Ungdomsarbetsledare
Kevin Nyfelt
kevin.nyfelt@lff.fi
Tel. 050 545 4668

Media-assistent (Radio LFF)
Robin Heikkilä
robin.heikkila@lff.fi
Tel. 040 355 9980

Missionär i Albanien
Toni Heikkilä
toni.heikkila@lff.fi
Tel. 040 573 1273

Missionär i Albanien
Emilia Heikkilä
emilia.heikkila@lff.fi
Tel. 040 913 3900

Missionär i Lettland
Dennis Svenfelt
svenfelt.dennis@hotmail.com
Tel. 040 039 1278