Samtal och själavård

“Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte Jes: 43:19”

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Utgående från den kristna värdegrunden erbjuder vi stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag. När det behövs mer professionell hjälp ligger det i vårt intresse att hjälpa dig vidare.

I bönehusföreningarna utförs diakonalt och stödjande arbete genom egna stödgrupper/omsorgsgrupper. Bönehusens egna predikanter och präster finns också till förfogande för samtal i andliga frågor. Se bönehusföreningarnas egna sidor, https://www.lff.fi/bonehusen.

Barn och ungdomsarbetet utgör en skild sektor inom familjearbetet och hittas under fliken Barn & unga.

Kontaktuppgifter för samtal och själavård:

Familjearbetare (66%)
Ann-Christin Snellman
Telefon: 044-7509899
E-post: ann-christin.snellman@lff.fi

Ungdomsarbetsledare
Kevin Nyfelt
Telefon: 050-5454668
E-post: kevin.nyfelt@lff.fi

Även Lff:s övriga anställda står till tjänst för samtal i andliga frågor. Se Om Lff/kontaktuppgifter.

Familjeutskott, som stöd för familjearbetet

Anders Snellman, ordf.
Marianne Asplund, Näs fridsförening
Ann-Britt Börkell, Punsar bönehusförening
Esa Rahja, Risöhäll bönehusförening
Simon Hagman, Närvilä bönehusförening
Daniel Hjulfors, Jakobstads fridsförening
Mikaela Grankulla, Kållby fridsförening
Lena Nyfelt, Bosund bönehusförening

Ekonomi

I syfte att trygga den ekonomiska sidan av verksamheten finns en stödring. Inbetalningar kan ske i form av engångssummor eller genom månatligt stöd (t.ex. 5, 10 eller 20 euro) i form av en betalningsförbindelse.

Mottagare: Familjearbetets stödring, konto: FI20 5567 0720 0800 05, referensnr 123.

Välkommen med i stödringen!