Barnläger

BARN- OCH FÖRSKRIFTSKOLLÄGER PÅ PÖRKENÄS
Välkommen med på våra omtyckta barnläger! Målet med lägren är att lära känna barnavännen Jesus, och att skapa gemenskap mellan barnen.

Barnlägren 24.7-4.8.2021

LFF ordnar barnlägren i normal ordning sommaren 2021. Preliminärt tar vi in 50 barn per läger, men ökar på deltagarantalet ifall möjlighet ges. Det betyder att vi tar emot en ganska lång reservlista. Anmäl er alltså trots att lägret är fullt. LFF:s barnläger ordnas följande tider:

Läger 1: Dagsläger, 24.7 För barn födda 2012–2013. Pris: 15€/barn
Läger 2: 25–27.7 För barn födda 2010–2011. Pris: 50€/barn
Läger 3: 27–29.7 För barn födda 2008–2009. Pris: 50€/barn
Läger 4: 2–4.8 För barn födda 2008–2011. Pris: 50€/barn

Förskriftskolläger 29-31.7.2021

För dig år 2007 födda och som börjar skriftskolan till hösten, välkommen med på förskriftskolläger, som i år ordnas 29-31.7. Pris: 60€/barn.

ANMÄLNINGARNA till barn- och förskriftskollägren (nya anmälningstider!)

Anmälan görs genom anmälningsformulär här på sidan. Vi har skilda anmälningstider för alla läger. Anmälningstiderna för lägren 2021 är följande:

Förskriftskolläger: 24.5–3.6, länk till formulär
Barnläger 1: 25.5–4.6, länk till formulär
Barnläger 2: 26.5–5.6, länk till formulär
Barnläger 3: 27.5–6.6, länk till formulär
Barnläger 4: 28.5–7.6, länk till formulär

Anmälningarna öppnas kl. 18.00. Lägeravgiften betalas efter bekräftelse av lägerplats till konto FI36 5567 0720 0193 83, Ref. 4446. Kvitto uppvisas i början av lägret. Vid anmälan av 3 eller flera syskon är det billigaste lägret gratis.

VÄLKOMMEN med som LEDARE!

För att kunna genomföra barnlägren behöver vi engagerade ledare. Du som är över 16 år eller ung vuxen/förälder som är intresserad av att delta på lägret för barnens bästa, får gärna komma med på läger som hjälpledare. Anmäl dig till lägren genom det här formuläret!