Kurser och weekender

Lff:s familjearbete ordnar olika kurser efter medlemmarnas behov. Äktenskapsförberedande kurser, äktenskapsweekender, kvinnoweekender, själavårdskurser är exempel på tidigare kurser.