Understöd

Du kan stöda LFFs arbete genom att betala in via Mobile Pay eller till något av följande konton. Du väljer själv understödsområde och summa. Notera att det finns LFF – Allmänt stöd ifall du är osäker vart du vill betala.
Stöd gärna månatligen genom att göra en automatisk betalning från ditt konto.

Må Gud rikligen välsigna era offergåvor!

Mobile Pay

LFF – Allmänt stöd
Mobile Pay: 32176
Hemlandsmission
Mobile Pay: 10427
Stödring för Daniel R Asplund
Albanien mission
Mobile Pay: 21842
Rysslandsmission
Mobile Pay: 57839
Mission i Lettland
Mobile Pay: 74343
Familjearbete
Mobile Pay: 87266
Barn- och ungdomsarbete
Mobile Pay: 91004
Ungdomsarbetsledare
Mobile Pay: 91004
Stödring för Kevin Nyfelt
LFF – Evenemang
Mobile Pay: 63132
Radio LFF
Mobile Pay: 92368
Stormötesutrustning
Mobile Pay: 32176
Märke: “Stormötesmaterial”

Kontonummer

Understöd till:Referensnr Kontonr (IBAN)Bic
Stödring för Familjearbete123FI20 5567 0720 0800 05OKOYFIHH
Barnläger8882FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH
Deltagaravgift för barnläger4446FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH
Missionen i Finland33336FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH
MissionsmagasinetFI68 5567 0720 0780 74OKOYFIHH
Missionen i Ryssland22224FI57 5567 0720 1018 43OKOYFIHH
Missionen i Ryssland1999FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH
Missionen i Albanien1119FI57 5567 0720 1018 43OKOYFIHH
Missionen i Albanien (Toni Heikkilä)6114FI57 5567 0720 1018 43OKOYFIHH
Missionsarbete i Lettland (Dennis Svenfelt) 71262FI57 5567 0720
1018 43
OKOYFIHH
Stöd för kyrkobygget i Karatusa5555FI57 5567 0720 1018 43OKOYFIHH
Stödring för Vesa Pöyhtäris lön
(Verksamhetsledare för utlandsmission och media)
13FI86 1065 3000 2234 99NDEAFIHH
Stödring för Daniel R Asplunds lön
(Verksamhetsledare för hemlandsmission, personalchef)
3324FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH
Stödring för Kevin Nyfelt
(Ungdomsarbetare)
3874FI20 5567 0720 0800 05OKOYFIHH
Stödring för ungdomsarbetet7773FI20 5567 0720 0800 05OKOYFIHH
Stödring för LFF:s missbruksförebyggande arbete och omsorgsarbete bland missbrukare och
anhöriga
5128FI20 5567 0720 0800 05OKOYFIHH
LFF-Media5432FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH
Stormötesutrustning Text i meddelandefältet:” Stormötesmaterial”32176FI 36 5567
0720 0193
83
OKOYFIHH
Övriga bidrag genom att skriva text i textfältetFI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH

LFF har insamlingstillstånd av Polisstyrelsen för stöd av förbundets verksamhet i Finland samt missionsarbete i Ryssland och Albanien. Tillståndsnummer RA/2022/175. Tillståndet är beviljat av Polisstyrelsen och är i kraft tillsvidare i hela landet utom Åland.