Understöd

Du kan stöda LFFs arbete genom att betala in till något av följande konton.
Du väljer själv understödsområde och summa.
Stöd gärna månatligen genom att göra en automatisk betalning från ditt konto.

Gud välsignar en glad givare!

Understöd till:Referensnr Kontonr (IBAN)Bic
Stödring för Familjearbete123FI20 5567 0720 0800 05OKOYFIHH
Barnläger8882FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH
Deltagaravgift för barnläger4446FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH
Missionen i Finland33336FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH
MissionsmagasinetFI68 5567 0720 0780 74OKOYFIHH
Missionen i Ryssland22224FI57 5567 0720 1018 43OKOYFIHH
Missionen i Ryssland1999FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH
Missionen i Albanien1119FI57 5567 0720 1018 43OKOYFIHH
Missionen i Albanien (Toni Heikkilä)6114FI57 5567 0720 1018 43OKOYFIHH
Stöd för kyrkobygget i Karatusa5555FI57 5567 0720 1018 43OKOYFIHH
Stödring för Vesa Pöyhtäris lön
(Verksamhetsledare för utlandsmission och media)
13FI86 1065 3000 2234 99NDEAFIHH
Stödring för Per-Ole Hjulfors’ lön
(Verksamhetsledare för hemlandsmission, personalchef)
3324FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH
Stödring för Kevin Nyfelt
(Ungdomsarbetare)
3874FI20 5567 0720 0800 05OKOYFIHH
Stödring för ungdomsarbetet7773FI20 5567 0720 0800 05OKOYFIHH
Stödring för LFF:s missbruksförebyggande arbete och omsorgsarbete bland missbrukare och
anhöriga
5128FI20 5567 0720 0800 05OKOYFIHH
LFF-Media5432FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH
Övriga bidrag genom att skriva text i textfältetFI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH

LFF har insamlingstillstånd av Polisstyrelsen för stöd av förbundets verksamhet i Finland samt missionsarbete i Ryssland och Albanien. Tillståndsnummer RA/2022/175, beviljat för tiden 1.1-31.12.2022 i hela landet utom Åland.