Tue työtämme

Kohde:Viitenumero Tilinumero (IBAN)Bic
Perhetyön tukirengas123FI20 5567 0720 0800 05OKOYFIHH
Lastenleiri8882FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH
Lastenleirin osallistumismaksu4446FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH
Lähetystyö Suomessa33336FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH
MissionsmagasinetFI68 5567 0720 0780 74OKOYFIHH
Lähetystyö Venäjällä22224FI57 5567 0720 1018 43OKOYFIHH
Lähetystyö Venäjällä1999FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH
Lähetystyö Albaniassa1119FI57 5567 0720 1018 43OKOYFIHH
Lähetystyö Albaniassa6114FI57 5567 0720 1018 43OKOYFIHH
Karatusan kirkon rakentamiseen5555FI57 5567 0720 1018 43OKOYFIHH
Vesa Pöyhtärin tukirengas
(Toiminnanjohtaja, ulkomaanlähetys ja media)
13FI86 1065 3000 2234 99NDEAFIHH
Per-Ole Hjulforsin tukirengas
(Toiminnajohtaja, kotmaan läheystyö, henkilöstöpäälikkö)
3324FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH
Kevin Nyfeltin tukirengas
(Nuorisotyönohjaaja)
3874FI20 5567 0720 0800 05OKOYFIHH
Nuorisotyön tukirengas7773FI20 5567 0720 0800 05OKOYFIHH
Stödring för LFF:s missbruksförebyggande arbete och omsorgsarbete bland missbrukare och
anhöriga
5128FI20 5567 0720 0800 05OKOYFIHH
LFF-Media5432FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH
Muu tuki (kirjoita kohde viestikenttään)FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH

LFF har insamlingstillstånd av Polisstyrelsen för stöd av förbundets verksamhet i Finland samt missionsarbete i Ryssland och Albanien. Tillståndsnummer RA/2022/175, beviljat för tiden 1.1-31.12.2022 i hela landet utom Åland.