Meidän uskomme

Tavoite

Herätysliikkeen tavoitteena on viedä Jumalan Sanaa ihmisille Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti:

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” 

– Matt. 28:19-20


Herätysliike painottaa:

Raamattu on Jumalan Sana. “Sinun sanasi on totuus.” (Joh. 17:17)

Rippiä painotetaan armonvälineenä ja apuna arkipäivän elämässä

Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja Hän tahtoo antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden kääntyä ja tulla Hänen lapsekseen.

Kaikki täytettiin Jeesuksen, Jumalan Pojan kautta, joka syntyi meidän pelastukseksemme. Hän otti päällensä koko maailman synnit ja kärsi ristin kuoleman sinun ja minun tähteni. (Joh. 3:16)

Jeesus antoi opetuslapsilleen vallan antaa syntejä anteeksi.(Joh.20 :23)

Pyhän Hengen tehtävä on johdattaa kristittyä ihmistä matkalla taivaaseen.