Vasa bönehus

Om oss

Vasa fridsförening är en kristen förening som har verkat i Vasa i över 100 år.
Vi är en väckelserörelse inom den Evangelisk lutherska kyrkan i Finland.
Vi verkar som en fristående förening anknuten till Laestadianernas Fridsföreningars Förbund (LFF)
på svenskt håll och Rauhan Sana (LYRS) på finskt håll.
Föreningen har till sitt förfogande ett bönehus i Vöråstan
på adressen Fiskaregatan 5. Vi är ett 30-tal i alla åldrar som samlas i regel
varje söndag till söndagsmöte. Föreningen vill erbjuda kristen gemenskap och undervisning i Bibelns budskap.

Vi hälsar alla välkomna med i vår verksamhet!

Vasa Fridsförening
Fiskaregatan 5
65100 Vasa
epost: vasafridsforening@gmail.com

För mera information, besök Vasa Fridsförenings egna webbsidor.