Näs bönehus

En pilgrimssång av David. Jag gladdes när man sade till mig: “Vi ska gå till Herrens hus.”

Ps 122:1

Aktuellt

Ingen Sammankomst 8.8.2021 p.g.a sommarmötet i Kållby

Sammankomst 15.8.2021 Kl 15
Alla är välkomna på sammankomst. Vi håller fortfarande avstånd och de med förkylningssymptom stannar hemma. Munskydd rekommenderas. Finns möjlighet att lyssna på utsidan.

.

Lyssna på direktsänding nedan

Lyssna till senaste sammankomsten genom att öppna länken nedan.

Sammankomst 1.8.2021 Kl 15

Betaluppgifter
KontonummerKontots namn
FI30 5567 4140 0226 96Stöd för verksamheten
FI 22 5567 4120 0179 48Vänförsamling
Insamlingstillstånd: RA/2020/584. Giltighetstid: 19.05.2020-
Kontaktuppgifter

Näs Fridsförening r.f.
Näsvägen 31
68560 Eugmo

Ordförande
Anders Grankulla 0505282 064
anders.grankulla@ajcontract.fi

Styrelsemedlemmar
Staffan Grankulla 045-2064606
Christoffer Byggmästar 040-2201800
Rune Gäddnäs 050-413 0935
Nils-Johan Enkvist 050-028 2007
Sture Grankulla 045-3479775
Hans Vasara 050-4033000

Kassör
Tommy Granholm 050-3493160
tommy.granholm@nooga.fi

Vaktmästare
Andreas och Katarina Fagerholm
040-5575317/050-3477 506
andreasfagerholm725@gmail.com
katarinafagerholm1@gmail.com


Webb och teknikansvarig
Alf Grankulla
044-7966421
alf.grankulla@gmail.com

Serveringsansvarig
Ellen Vistiaho 050-4330238