Näs bönehus

En pilgrimssång av David. Jag gladdes när man sade till mig: “Vi ska gå till Herrens hus.”

Ps 122:1

Aktuellt

Enligt rådande restriktioner som gäller till 31.1.2022 kan inga åhörare delta i sammankomsterna i bönehuset. Sammankomst ordnas i vanlig ordning kl. 15 och man deltar endast via sändningen.

Söndagsskolan startar igen 16.1.
Söndagsskolan är öppen för de barn som klarar att delta utan föräldrarnas närvaro. Söndagsskolan sänds också i vanlig ordning.

Lyssna till direktsändning

Betaluppgifter
Kontonummer
FI30 5567 4140 0226 96Stöd för verksamheten
FI 22 5567 4120 0179 48Vänförsamling
Insamlingstillstånd: RA/2020/584. Giltighetstid: 19.05.2020-

Kontaktuppgifter

Näs Fridsförening r.f.
Näsvägen 31
68560 Eugmo

Ordförande
Anders Grankulla 0505282 064
anders.grankulla@ajcontract.fi

Kassör
Tommy Granholm 050-3493160
tommy.granholm@nooga.fi

Vaktmästare
Andreas och Katarina Fagerholm
040-5575317/050-3477 506
andreasfagerholm725@gmail.com
katarinafagerholm1@gmail.com


Webb och teknikansvarig
Alf Grankulla
044-7966421
alf.grankulla@gmail.com

Serveringsansvarig
Ellen Vistiaho 050-4330238

Medlemsregistret

Christoffer Byggmästar 040-2201800
byggmastarchristoffer@gmail.com