Näs bönehus


En pilgrimssång av David. Jag gladdes när man sade till mig: “Vi ska gå till Herrens hus.

Ps 122:2

Lyssna till direktsändning

Ifall ovanstående mediaspelare inte fungera så TRYCK HÄR

Lyssna till senaste sändningarna genom att öppna länken nedanför
SENASTE SÄNDNINGAR

Aktuellt

Info från sommarmötets styrgrupp.

Info från sommarmötets styrgrupp

MobilePay

MobilePay har skaffats nu till föreningen. Brukskontons MobilePay nummer är:65029
Kom ihåg att skriva i meddelande fältet till vilket ändamål.

Bönehusbygge

Betala gärna in till brukskonto med meddelande: Byggkonto för att täcka kostnaderna för planering, ritningar, tillstånd m.m.
Byggkontonummer är:

FI93 5567 4120 0035 75

Betaluppgifter
Bönehusets kontonummerKontots namn
FI30 5567 4140 0226 96Brukskonto
FI 22 5567 4120 0179 48Missionskonto
FI81 5567 4120 0230 94Ungdomsrådetskonto
FI93 5567 4120 0035 75Byggkonto
FI06 5567 4120 0230 86Näs Fridsförenings omsorgsgrupp

MobilePay nummerKontots namn
65029Brukskonto
11970Byggkonto
11947Kollekter
11946Bokförsäljning

MobilePay-appen kan laddas ner från AppStore eller GooglePlay. Mata in önskad summa och MobilePay-numret som mottagare. Ange även ändamålet för betalningen t. ex Kollekt, Servering,

Insamlingstillstånd: RA/2020/584. Giltighetstid:19.5.2020-

Faktureringsadress
E-fakturaadress:003705692843
Operatör: Maventa (003721291126)
PDF-faktura sänds till 05692843@scan.netvisor.fi
Vi tar inte emot pappersfakturor.

Kontaktuppgifter

Näs Fridsförening r.f.
Näsvägen 31
68560 Eugmo

Ordförande
Anders Grankulla 0505282 064
anders.grankulla@ajcontract.fi

Kassör
Camilla Grankulla 0408651865
camilla.grankulla@nooga.fi

Vaktmästare
Andreas och Katarina Fagerholm
040-5575317/050-3477 506
andreasfagerholm725@gmail.com
katarinafagerholm1@gmail.com


Teknikansvarig
Alf Grankulla
044-7966421
alf.grankulla@gmail.com

Webbansvarig
Fredrik Byggmästar
050-3290296
fredrik.byggmastar@ajcontract.fi

Serveringsansvarig
Ellen Vistiaho 050-4330238

Medlemsregistret

Christoffer Byggmästar 040-2201800
byggmastarchristoffer@gmail.com