Näs bönehus

En pilgrimssång av David. Jag gladdes när man sade till mig: “Vi ska gå till Herrens hus.”

Ps 122:1

Aktuellt

4-5.12.2021 Helgsammankomst.
Lördag 4.12 Kl 19 Nattvardsgudstjänst i Larsmo Kyrka.
Skriftetal: Ari-Pekka Valtari
Liturg: Max-Olav Lassila
Söndag 5.12 Kl 14 och 18
Predikant: Ari-Pekka Valtari
Alla tillfällen sänds på egen webbkanal.

Vid förkylningssymtom eller om någon i hushållet är i karantän så stannar man hemma och deltar via media. Under sammankomsten rekommenderas starkt att munskydd används av 12 år och äldre.

Lyssna till direktsändning nedan.

Lyssna till senaste sammankomst
Sammankomst 28.11.2021 15:00
Betaluppgifter
FI30 5567 4140 0226 96Stöd för verksamheten
FI 22 5567 4120 0179 48Vänförsamling

Insamlingstillstånd: RA/2020/584. Giltighetstid: 19.05.2020-

Kontaktuppgifter

Näs Fridsförening r.f.
Näsvägen 31
68560 Eugmo

Ordförande
Anders Grankulla 0505282 064
anders.grankulla@ajcontract.fi

Kassör
Tommy Granholm 050-3493160
tommy.granholm@nooga.fi

Vaktmästare
Andreas och Katarina Fagerholm
040-5575317/050-3477 506
andreasfagerholm725@gmail.com
katarinafagerholm1@gmail.com


Webb och teknikansvarig
Alf Grankulla
044-7966421
alf.grankulla@gmail.com

Serveringsansvarig
Ellen Vistiaho 050-4330238

Medlemsregistret

Christoffer Byggmästar 040-2201800
byggmastarchristoffer@gmail.com