Bosund bönehus

Första bönehuset i Bosund byggdes 1896. En gammal bondstuga från Öja uppfördes på Bosundbacken. Sedan 1953 har nytt bönehus uppförts, förstorats och tidsenligt utrustats.

2018 togs ett beslut om att bygga ett nytt bönehus, då den befintliga byggnaden började kännas för liten på grund av det växande medlemsantalet. Byggstarten skedde våren 2021 och vårt nya bönehus som byggdes på andra sidan Byvägen blev klart lagom till Pingstmötet 2022. I Augusti hölls invigningsfest och det nya bönehuset välsignades av kyrkoherde Max-Olav Lassila.

Bidrag till det nya bönehuset kan betalas till FI24 5670 0820 4015 01 , ref. 2040, eller mobilepay 39969.

Bibeln som vi tror att är Guds Ord, har en central plats i vår verksamhet. Sammankomsterna som är vår kärnverksamhet, innehåller läsning av Bibeln, predikan, bön och sång.

Välkommen att dela den kristna gemenskapen med oss!

Aktuellt

Pingstmöte 17-19.5.2024
Mera information, mötesprogram och prislista hittas här.
Välkommen med på årets pingstmöte!

Sammankomster
Sammankomsterna söndagar kl. 15 streamas också via Bosund bönehusförenings Youtubekanal

SMS med förbönsämne kan sändas till tel. 040 3202647

Omsorgsgruppens verksamhet
Om du möter tider med bekymmer och svårigheter, kanske ensamhet och oro och du känner att du behöver stöd eller någon att samtala med, kan du med förtroende kontakta någon av omsorgsgruppens medlemmar. Omsorgsgruppen finns till för alla i byn. Alla i gruppen har tystnadsplikt. Tveka inte att ta kontakt, livet blir lättare när vi delar på bördan.
”Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag.”
Omsorgsgruppens kontaktuppgifter

Betaluppgifter

Föreningens kontonummer

KontonummerKontots namn
FI20 5670 0820 4026 40Stöd för verksamheten, ref. 2600
FI83 5567 6940 0018 20Omsorgsgruppen, ref. 2888
FI24 5670 0820 4015 01Bankkonto för fastigheten/byggkonto, ref. 2040
FI86 5670 0820 4026 16Utlandsmission, ref. 2260
FI64 5670 0820 4026 24Ungdomsverksamhet, ref. 2448

Mobilepay

NummerÄndamål
93318 Offergåva
39969 Fastigheten
31653 Servering

MobilePay-appen kan laddas ner från AppStore eller GooglePlay. Mata in önskad summa och MobilePay-numret som mottagare.
Tillståndsnummer RA/2020/727, beviljat 17.6.2020, gäller tillsvidare.

Kontaktuppgifter

Ordförande
Krister Björkskog tel. 044 7966 828

Kassör
Antero Heikkilä tel. 050 026 0539

Serveringsansvarig
Moa Björkskog tel. 040 0583597

Teknikansvarig och webbansvarig
Mathias Björkström tel. 040 543 1892

Bokningar
Sofia Sundkvist tel. 050 5280986
Prislista

Värdinna
Emma Ahlö, tel. 050 4324 231

Festansvariga
Lina Björkskog tel. 050 5352575
Jonas Björkskog tel. 040 716 8116