Bosund bönehus

Första bönehuset i Bosund byggdes 1896. En gammal bondstuga från Öja uppfördes på Bosundbacken. Sedan 1953 har nytt bönehus uppförts, förstorats och tidsenligt utrustats.

2018 togs ett beslut om att bygga ett nytt bönehus, då den befintliga byggnaden började kännas för liten på grund av det växande medlemsantalet. Byggstarten skedde våren 2021 och vårt nya bönehus som byggs på andra sidan byvägen, beräknas vara klart sommaren 2022.

Bidrag till det nya bönehuset kan betalas till FI91 5567 4120 0225 26, ref. 2040, eller mobilepay 39969.

Bibeln som vi tror att är Guds Ord, har en central plats i vår verksamhet. Sammankomsterna som är vår kärnverksamhet, innehåller läsning av Bibeln, predikan, bön och sång.

Välkommen att dela den kristna gemenskapen med oss!

Aktuellt

Vinstnumren i vårt lotteri för bönehusbygget:
Roddbåt: 789
Gasgrill: 689
Avfallstak: 425
Verktygsback: 899
Köpkort V-Lift: 676
Köpkort V-Lift: 463
För utkvittering av vinsten, kontakta Krister tel. 044 796 6828

Sammankomster söndagar kl. 15:00
Sammankomsten streamas via Bosund bönehusförenings Youtubekanal

SMS med förbönsämne kan sändas till tel. 040 3229019.

Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte.
Ps 90:1

Betaluppgifter

Föreningens kontonummer

KontonummerKontots namn
FI20 5670 0820 4026 40Stöd för verksamheten
FI42 5670 0820 4026 32Omsorgsgruppen
FI24 5670 0820 4015 01Bankkonto för fastigheten/byggkonto, ref. 2040
FI86 5670 0820 4026 16Utlandsmission
FI64 5670 0820 4026 24Ungdomsverksamhet

Mobilepay

NummerÄndamål
93318 Offergåva
39969 Fastigheten
31653 Servering

MobilePay-appen kan laddas ner från AppStore eller GooglePlay. Mata in önskad summa och MobilePay-numret som mottagare.
Tillståndsnummer RA/2020/727, beviljat 17.6.2020, gäller tillsvidare.

Kontaktuppgifter

Ordförande
Krister Björkskog tel. 044 7966 828

Kassör
Jenni Svenfelt tel. 050 358 5691

Vaktmästare
Per Sundström tel. 044 779 1970
Malin Sundström tel. 044 028 3313
Sven Sundström tel. 050 594 7597
Gun Sundström tel. 050 320 8302

Webbansvarig och bokningar
Marie Ahlö tel. 0505301953
Sofia Sundkvist tel. 0505280986

Värdinna
Emma Ahlö, tel. 050 4324 231