Mission

De svenska bönehusföreningarnas gemensamma organisation Laestadianernas Fridsföreningars Förbund, LFF, har som en huvuduppgift att befrämja och koordinera väckelserörelsens gemensamma missionsarbete. Inom ramen för missionsarbetet sänds predikanter ut på predikoresor till församlingarna i Borgå stift. De predikar i kyrkor, församlingshem, bönehus och byagårdar och övriga ställen där möten ordnas. Missionsarbete utförs också i olika fängelser.

Utlandsmission

LFF utför missionsarbete i Ingermanland sedan 1987 och i Albanien sedan 2014. I Ryssland arbetet görs i samarbete med Ingermanlands kyrka. Arbetet innebär vänförsamlingsarbete i församlingar i Väst-Ingermanland, Karelen och Sibirien. Vi stöder också Ural-prosteriets kontraktsprostens arbete. I Albanien LFF stöder Albaniens Lutherska kyrka (KUEL). Kyrkan har församling i Tirana och den arbetar också i Durres och Pogrades med att hålla söndagskolor.

LFF har på finskt håll missionssamarbete med Lähetysyhdistys Rauhan Sana. I Ryssland har LFF samarbete med finländska missionsorganisationer som är medlemmar i Suomen Teologinen Instituutti.

 

Den eld som vår Frälsare sände skall föras från vän och till vän!
Till alla han budskapet sände som själv han ju bjuder oss än:
Gå ut i hela världen, förkunnande mitt ord,
för allt som Fadern skapat, för folken på vår jord.
Än räckes Guds frälsning, än räckes Guds frälsning
till den som sig ångrar och tror.

(Psb. 427: 3)

 

RSS Dagens bibelord

  • Onsdag 21.4.2021 | Heb 13:20-21
    Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top