Mission

De svenska bönehusföreningarnas gemensamma organisation Laestadianernas Fridsföreningars Förbund, LFF, har som en huvuduppgift att befrämja och koordinera väckelserörelsens gemensamma missionsarbete. Inom ramen för missionsarbetet sänds predikanter ut på predikoresor till församlingarna i Borgå stift. De predikar i kyrkor, församlingshem, bönehus och byagårdar och övriga ställen där möten ordnas. Missionsarbete utförs också i olika fängelser.

LFF utför missionsarbete i Ingermanland sedan 1987. I staden Kingisepp (Jaama) hade LFF under en lång tid ansvaret för Jaama församling som hör till Ingermanlands kyrka. Missionsresor görs även till bl.a. Karelen och Sibirien i samarbete med Ingermanlands kyrka.

LFF har på finskt håll missionssamarbete med Lähetysyhdistys Rauhan Sana.

 

Den eld som vår Frälsare sände skall föras från vän och till vän!
Till alla han budskapet sände som själv han ju bjuder oss än:
Gå ut i hela världen, förkunnande mitt ord,
för allt som Fadern skapat, för folken på vår jord.
Än räckes Guds frälsning, än räckes Guds frälsning
till den som sig ångrar och tror.

(Psb. 427: 3)

  

RSS Dagens bibelord

  • 6.12.2019 | Matt 20:26-27
    Jesus säger: "Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. Inte heller ."

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top