Mission

De svenska bönehusföreningarnas gemensamma organisation Laestadianernas Fridsföreningars Förbund (LFF) har som en huvuduppgift att befrämja och koordinera väckelserörelsens gemensamma missionsarbete. Förbundets syfte enligt stadgarna är att “främja och utveckla kristen missions- och väckelseverksamhet i enlighet med Bibeln, missionsbefallningen och de lutherska bekännelseskrifterna. Förbundet verkar både i Finland och utomlands.” (2§).

Ytterligare information om hemlands- och utlandsmissionen hittar du under respektive flikar.

Insamlingstillstånd utfärdat av Polisen

LFF samarbetar med följande organisationer:

 • Finland:
 • Sverige:
  • Tältföreningen och med föreningar som har kontakt med den.
 • Norge:
  • Elvebakkens laestadiankse förening
 • Albanien:
  • Kisha Ungjillore Luteriane në Shqiperi (Den evangelisk-lutherska kyrkan i Albanien)
 • Ryssland:
 • USA: