Punsar bönehus

Punsar Bönehus finns i Pedersöre invid stamväg 68 mellan Ytteresse och Esse kyrkby.

Det nya bönehuset som rymmer drygt 500 sittplatser togs i bruk år 1996.

Ägare är Punsar Bönehusförening r.f.

____________________________________________________________________________________________

Alla är välkomna att delta till sammankomsterna eller du kan också lyssna sändningar via Youtube, Punsars egen kanal eller LFF:s kanal.

____________________________________________________________________________________________

Kom ihåg att uppdatera förändringar till medlemsregistret via följande epost address!

pbfmedlem@gmail.com

____________________________________________________________________________________________

Aktuellt

Torsdag den 26.5. kl. 14:00 Kristihimmelfärdsdag, sammankomst / Helatorstaiseurat, Per-Erik Häggman


Lördag den 28.5. kl. 15:00 Orgeldemonstration. Alla intresserade välkomna


Anmälan till Punsar bönehus missionsring

Punsar bönehus deltar på olika sätt i missionsarbetet. Sedan flera år tillbaka har vi på olika sätt gett understöd till församlingar i den Ingermanländska kyrkan. Vi har också en vänförsamling i Petroskoj. Nu har LFF under några år bedrivit mission i Albanien och har anställt en missionär.

Missionskommitten har beslutat starta en missionsring i Punsar bönehus för att samla in medel till olika missionsprojekt. De som har anmäler sig till missionsringen kommer att få regelbunden information via e-post, vi strävar till en gång per månad.

Anmäl dig till missionsringen genom att uppge din e-postadress i länken:

https://forms.office.com/r/VZWnjhGz9f

Betaluppgifter

SÅNG BÖCKER

Sions Sånger 10,-

Sions Sånger med noter 15,-

Sions Sånger 28,- (slut)

Psalmbok (grön) 25,-

Psalmbok med tillägg 35,-

Barnens sångbok 7,- (slut)

BÖCKER

Ett är nödvändigt 21,50

Ett halvt sekel med LFF 10,-

Lars Levi Laestadius 28,-

Laestadius predikan 14,-

Martin L. andliga skattkammare 19,-

Gudtjänstbok 80,-

Pauli Rantalas skriv. 20,-

CD SKIVOR

Den heliga staden 20,-

Jag vill ge dig min Herre 15,-

Sånger om Jesus (norsk) 15,-

INBETALNINGAR/MINNESADRESSER

Herren är min Herde 10,-

Du om sluter mig 10,-

finns också finska och engelska inbetalningar 10,-

FINSKA BÖCKER

Virsikirja 15,-

Sionin Matkalaulut 12,-

LFF:n puoli vuosisataa 10,-

Föreningens kontonummer

KontonummerKontots namn
FI76 5568 1620 0116 77Punsar Bönehusförening r.f
Använd följande referensnummer vid inbetalning:
Litteratur och CD-skivor 1203Servering 1410
Minnesadresser 1300Övriga understöd 1520
Essemötet/ servering 1601Missionsring 1740

Donationer till stöd/krisgruppens hjälparbete:

Kontonummer: FI26 5548 0960 9082 57

Kontots namn: Punsar bönehus stödgrupp

Meddelande: Gåva, eller vad det gäller

TACK FÖR DIN GÅVA!


Mobilepay

NummerÄndamål
48689Brukskonto


MobilePay-appen kan laddas ner från AppStore eller GooglePlay. Mata in önskad summa och MobilePay-numret som mottagare.
Tillståndsnummer RA/2020/1049, beviljat 3.9.2020, gäller tillsvidare.

Kontaktuppgifter

Ordförande
Henry Ahlvik tel. 044 796 6556 henry.ahlvik@multi.fi

Kassör
Sara Häggman tel. 050 441 1054 sarahaggman1@hotmail.com

Vaktmästare/ Bokning av bönehuset
Markus Snellman tel. 050 553 8902
Yvonne Snellman tel. 040 963 2645

Webbansvarig
Esa Lantto tel. 040 7602032
esa.lantto@hotmail.com

Värdinnor
Matilda Verkasalo tel. 050 518 7136 Juliana Hjulfors tel. 040 550 4450

Medlemsregister
Mika Eklund tel. 044-7966155

Roger Södö

Ändringar till medlemsregistret: pbfmedlem@gmail.com