Punsar bönehus

Punsar Bönehus finns i Pedersöre invid stamväg 68 mellan Ytteresse och Esse kyrkby.

Det nya bönehuset som rymmer drygt 500 sittplatser togs i bruk år 1996.

Ägare är Punsar Bönehusförening r.f.

____________________________________________________________________________________________

Alla är välkomna att delta till sammankomsterna eller du kan också lyssna sändningar via Youtube, Punsars egen kanal eller LFF:s kanal.

____________________________________________________________________________________________

KONTAKTPORTAL:

Meddela förändringar i medlemsregistret till pbfmedlem@gmail.com eller till Mika Eklund tel. 044-7966155


Kungörelse, information och förbön

Mer info: https://forms.gle/8AGMpFsM6bovxAyU8


Punsar bönehus missionsring

Mer info:  https://forms.office.com/r/VZWnjhGz9f


Aktuellt

Julbasar 6.12 kl 16:00

Försäljning av julgröt och hembakat. Lotteri. Bakverken kan föras till bönehuset på tisdag före kl 15:30. Lotteri vinster tas tacksamt emot! Köp gärna vinsten tillsammans med syskon/grannar så blir vinsten mera värdefull. Lotteriet dras kl 19:00, de som vill får närvara


Lillajulmiddag för Esse, Kållby och Lepplax ungdomar 15-18 år. Lördag 10.12 kl. 18:30 i Punsar bönehus. Pris 15€. Anmälning via länken nedan, senaste 7.12. 

https://docs.google.com/forms/d/1u6o3_6_1Y_KfyDIA19YHoLYsN4mWUIwHqKx_cRiBZkw/viewform?chromeless=1&edit_requested=true


Info från styrelsen!

Vill påminna alla som gör inköp till bönehuset på faktura att alltid meddela vår kassör Sara Häggman att en faktura är på kommande, viktigt att sätta märke och namn vid inköp. Kolla alltid vid inköpstället så att de har rätt faktureringsadress:
Sara Häggman
Skogsliden 38
68810 ytteresse


Kontaktuppgifter

Ordförande
Henry Ahlvik tel. 044 796 6556 henry.ahlvik@multi.fi

Kassör
Sara Häggman tel. 050 441 1054 sarahaggman1@hotmail.com

Vaktmästare/ Bokning av bönehuset
Markus Snellman tel. 050 553 8902
Yvonne Snellman tel. 040 963 2645

Webbansvarig
Esa Lantto tel. 040 7602032
esa.lantto@hotmail.com

Värdinnor
Matilda Verkasalo tel. 050 518 7136 Juliana Hjulfors tel. 040 550 4450

Medlemsregister
Mika Eklund tel. 044-7966155

Roger Södö

Ändringar till medlemsregistret: pbfmedlem@gmail.com