Punsar bönehus

Punsar Bönehus finns i Pedersöre invid stamväg 68 mellan Ytteresse och Esse kyrkby.

Det nya bönehuset som rymmer drygt 500 sittplatser togs i bruk år 1996.

Ägare är Punsar Bönehusförening r.f.

Aktuellt

INFO!

Vi följer de direktiv som vårt regionförvaltningsverk gett för perioden 3-31.1.2022.

Nu kan endast 10 personer samlas till de inomhussamlingar som ordnas i församlingen.

Vid sammankomster närvarar predikanten, tolken, mötesledaren, kantorn som har några sångare med.

Välkommen att lyssna till tillfällen som strömmas på Youtube, endera på LLF:s eller vår egen kanal.

Vi vill på detta sätt värna om våra medlemmars hälsa och säkerhet. Denna plan följer THL:s och övriga myndigheters nuvarande rekommendationer.

Styrelsen

Anmälan till Punsar bönehus missionsring

Punsar bönehus deltar på olika sätt i missionsarbetet. Sedan flera år tillbaka har vi på olika sätt gett understöd till församlingar i den Ingermanländska kyrkan. Vi har också en vänförsamling i Petroskoj. Nu har LFF under några år bedrivit mission i Albanien och har anställt en missionär.

Missionskommitten har beslutat starta en missionsring i Punsar bönehus för att samla in medel till olika missionsprojekt. De som har anmäler sig till missionsringen kommer att få regelbunden information via e-post, vi strävar till en gång per månad.

Anmäl dig till missionsringen genom att uppge din e-postadress i länken:

https://forms.office.com/r/VZWnjhGz9f

Betaluppgifter

Föreningens kontonumror

KontonummerKontots namn
FI76 5568 1620 0116 77Punsar Bönehusförening r.f
Använd följande referensnummer vid inbetalning:
Litteratur 1203Servering 1410
Minnesadresser 1300Övriga understöd 1520
Essemötet/ servering 1601Missionsring 1740

Mobilepay

NummerÄndamål
48689Brukskonto


MobilePay-appen kan laddas ner från AppStore eller GooglePlay. Mata in önskad summa och MobilePay-numret som mottagare.
Tillståndsnummer RA/2020/1049, beviljat 3.9.2020, gäller tillsvidare.

Kontaktuppgifter

Ordförande
Henry Ahlvik tel. 044 796 6556 henry.ahlvik@multi.fi

Kassör
Sara Häggman tel. 050 441 1054 sarahaggman1@hotmail.com

Vaktmästare/ Bokning av bönehuset
Markus Snellman tel. 050 553 8902
Yvonne Snellman tel. 040 963 2645

Webbansvarig
Mats Östman tel. 050 586 2099
mats-ostman@hotmail.com

Värdinnor
Matilda Verkasalo tel. 050 518 7136 Juliana Hjulfors tel. 040 550 4450

Medlemsregister
Mika Eklund tel. 044-7966155
Roger Södö tel.

Ändringar till medlemsregistret: pbfmedlem@gmail.com