Punsar bönehus

Punsar Bönehus finns i Pedersöre invid stamväg 68 mellan Ytteresse och Esse kyrkby.

Det nya bönehuset som rymmer drygt 500 sittplatser togs i bruk år 1996.

Ägare är Punsar Bönehusförening r.f.

____________________________________________________________________________________________

Alla är välkomna att delta till sammankomsterna eller du kan också lyssna sändningar via Youtube, Punsars egen kanal eller LFF:s kanal.

____________________________________________________________________________________________

Kom ihåg att uppdatera förändringar till medlemsregistret via följande epost address!

pbfmedlem@gmail.com

eller till Mika Eklund tel. 044-7966155

____________________________________________________________________________________________

Aktuellt

§7. Högmässor i bönehuset 2022. Beslöts att ordna tre gånger:

Söndag 4.9. 2022

Lördag 1.10. 2022 i samband med höstmöte

Söndag 27.11.2022


Info från styrelsen!

Vill påminna alla som gör inköp till bönehuset på faktura att alltid meddela vår kassör Sara Häggman att en faktura är på kommande, viktigt att sätta märke och namn vid inköp. Kolla alltid vid inköpstället så att de har rätt faktureringsadress:
Sara Häggman
Skogsliden 38
68810 ytteresse


En planeringsgrupp håller på att bildas för eventuell renovering eller utbyggnad. Några personer har blivit vidtalade och har lovat att ställa upp. De kommer att samlas och ta fram olika förslag. Som senare disskuteras i församlingen. P.g.a det ekonomiska läget i världen så är detta inte brådskande men vi behöver komma igång med planeringen.


Anmälan till Punsar bönehus missionsring

Punsar bönehus deltar på olika sätt i missionsarbetet. Sedan flera år tillbaka har vi på olika sätt gett understöd till församlingar i den Ingermanländska kyrkan. Vi har också en vänförsamling i Petroskoj. Nu har LFF under några år bedrivit mission i Albanien och har anställt en missionär.

Missionskommitten har beslutat starta en missionsring i Punsar bönehus för att samla in medel till olika missionsprojekt. De som har anmäler sig till missionsringen kommer att få regelbunden information via e-post, vi strävar till en gång per månad.

Anmäl dig till missionsringen genom att uppge din e-postadress i länken:

https://forms.office.com/r/VZWnjhGz9f

Betaluppgifter

SÅNG BÖCKER

Sions Sånger 10,-

Sions Sånger med noter 15,-

Sions Sånger 28,- (slut)

Psalmbok (grön) 25,-

Psalmbok med tillägg 35,-

Barnens sångbok 7,- (slut)

BÖCKER

Ett är nödvändigt 21,50

Ett halvt sekel med LFF 10,-

Lars Levi Laestadius 28,-

Laestadius predikan 14,-

Martin L. andliga skattkammare 19,-

Gudtjänstbok 80,-

Pauli Rantalas skriv. 20,-

CD SKIVOR

Den heliga staden 20,-

Jag vill ge dig min Herre 15,-

Sånger om Jesus (norsk) 15,-

INBETALNINGAR/MINNESADRESSER

Herren är min Herde 10,-

Du om sluter mig 10,-

finns också finska och engelska inbetalningar 10,-

FINSKA BÖCKER

Virsikirja 15,-

Sionin Matkalaulut 12,-

LFF:n puoli vuosisataa 10,-

Föreningens kontonummer

KontonummerKontots namn
FI76 5568 1620 0116 77Punsar Bönehusförening r.f
Använd följande referensnummer vid inbetalning:
Litteratur och CD-skivor 1203Servering 1410
Minnesadresser 1300Övriga understöd 1520
Essemötet/ servering 1601Missionsring 1740

Donationer till stöd/krisgruppens hjälparbete:

Kontonummer: FI26 5548 0960 9082 57

Kontots namn: Punsar bönehus stödgrupp

Meddelande: Gåva, eller vad det gäller

TACK FÖR DIN GÅVA!


Mobilepay

NummerÄndamål
48689Brukskonto


MobilePay-appen kan laddas ner från AppStore eller GooglePlay. Mata in önskad summa och MobilePay-numret som mottagare.
Tillståndsnummer RA/2020/1049, beviljat 3.9.2020, gäller tillsvidare.

Kontaktuppgifter

Ordförande
Henry Ahlvik tel. 044 796 6556 henry.ahlvik@multi.fi

Kassör
Sara Häggman tel. 050 441 1054 sarahaggman1@hotmail.com

Vaktmästare/ Bokning av bönehuset
Markus Snellman tel. 050 553 8902
Yvonne Snellman tel. 040 963 2645

Webbansvarig
Esa Lantto tel. 040 7602032
esa.lantto@hotmail.com

Värdinnor
Matilda Verkasalo tel. 050 518 7136 Juliana Hjulfors tel. 040 550 4450

Medlemsregister
Mika Eklund tel. 044-7966155

Roger Södö

Ändringar till medlemsregistret: pbfmedlem@gmail.com