Punsar bönehus

Punsar Bönehus finns i Pedersöre invid stamväg 68 mellan Ytteresse och Esse kyrkby.

Det nya bönehuset som rymmer drygt 500 sittplatser togs i bruk år 1996.

Ägare är Punsar Bönehusförening r.f.

____________________________________________________________________________________________

Alla är välkomna att delta till sammankomsterna eller du kan också lyssna sändningar via Youtube, Punsars egen kanal eller LFF:s kanal.

____________________________________________________________________________________________

KONTAKTPORTAL: (Meddelande och kungörelse till församlingen)

Medlemsregisteranmälan


Kungörelse, information och förbön

Mer info: Kontaktportalen till Punsar bönehus,  vid problem eller frågor gällande kungörelse och förbön kontakta Roger Pettersson tel. 044-7966830. Och  vid problem eller frågor gällande information kontakta Johanna Pettersson tel. 040-6485644

Punsar bönehus missionsring
Mer info:  
Anmälan till Punsar bönehus missionsring

AktuelltInfo från styrelsen!

Länk: Information från årsmotet 2023