Verksamhet

Sammankomster

Söndagar kl. 14:00. 
En helg per månad, med undantag av sommarmånaderna, ordnas större helgsammankomster. Under dessa är mötestiderna vanligen lördag kl. 19:00 och söndag kl. 14:00 och 19:00.

Söndagsskola

Söndagsskola hålls under höst- och vårterminerna söndagar kl. 10.00. Söndagsskolan samlar ca 340 barn i åldern 3 – 11 år.

Tisdagsskola

Tisdagsskola hålls för de äldre barnen i årskurs 6 och 7 under höst- och vårterminerna på tisdagar kl. 19.00.

Bibelsamtal

Varannan onsdag kl. 19:00.

Sommarmöten

Sommarmöte i Esse ordnas vartannat år. Nästa sommarmötet hålls juli 2025.

Alla är varmt välkomna att lyssna till Guds ord.