Radio LFF

LFFs radiokanal Radio LFF sänder program från morgon till kväll varje vardag. Största delen av programmen är på svenska, men varje vecka sänds även finska och engelska program.

Till programutbudet hör andakter, predikningar, bibelundervisning, intervjuer och diskussionssprogram. En del av programmen är särskilt riktade till barn och unga. Andliga sånger och psalmer utgör också en viktig del.

Radio hörs på 98.00Mhz i Jakobstad med omnejd. Man kan även lyssna via dator/smarttelefon här: