Utlandsmission

Missionsarbete tillsammans med bönehusen

Insamlingstillstånd utfärdat av Polisen

LFF:s bönehusföreningar gör sitt missionsarbete genom LFF:s utlandsmission. Vid tillfället arbetar vi i Ryssland, Albanien och Lettland. LFF gör missionsarbete genom missionsområdets lutherska kyrkor.

Missionen i Albanien

LFF:s missionsarbete i Albanien inleddes år 2014. Initiativet till LFF:s blivande missionsarbete i Albanien kom från Jouko Talonen, som sedan år 2010 översatt kristen litteratur till albanska genom albanska kristna. Eftersom arbetet med detta blivit så stort bad Talonen att LFF:s utlandsmission skulle ta över litteraturverksamheten. Efter att LFF:s representanter besökt landet och mötte de lokala kristna utvidgade LFF Joukos initiativ till ett fullskaligt missionsarbete.

Albanien är ett land med stora kontraster. Jorden är rik och producerar frukter och ger skörd i överflöd. Ändå är människor fattiga och flera av dem saknar många nödvändigheter i livet.

Arbetet i Albanien görs genom den albanska organisationen Filiz och i samband med den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Albanien, KULS, (Kisha Ungjillore Luteriane në Shqipëri). LFF stöder den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Albanien genom skolning av arbetare, gudstjänstverksamhet, evangelisation, kyrkostyrning och även ekonomiskt. LFF sänder även ut missionärer för att tjäna i den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Albanien och St. Paulus församling i Tirana. Sedan 2022 är Emilia och Toni Heikkilä med familj utsända till Albanien.

St. Paulus församling är en liten församling som tar sina första steg i det kristna livet med regelbunden gudstjänstliv. LFF har också hjälpt till att utforma och skapa den första gudstjänstordningen och kyrkoordningen. En viktig del av mognaden är också att lära sig ta ansvar för en kyrklig organisation och ekonomi. Församlingen firar högmässa varje söndag.

St. Paulus församling gör även regelbundet arbete bland barn (söndagskolarbete) i Durrës och i Pogradec. Albanien besöks också av ungdomar och predikanter/präster som håller bibelundervisning samt delar ut kristen litteratur och hjälper med gudstjänster. Under somrarna brukar även en ungdomsgrupp från LFF åka till Albanien och ordna engelska- och bibelundervisning för barn i Keneta i Durrës.

Missionen i Ryssland

Missionsarbetet i Ryssland började år 1989. Beslutet att inleda utlandsmission i Ingermanland i dåvarande Sovjetunionen var till en början en överenskommelse mellan Arvo Survo, Mona Backman och predikanterna inom LFF. Styrelse fick senare under hösten bara konstatera att “misssionsverksamhet till öststaterna” hade påbörjats. För mera information om utlandsmissionens historia, se LFF:s publikation Ett halvt sekel med LFF.

LFF gör missionsarbete i Ryssland genom den Ingermanländska kyrkan (IK). Varje bönehusförening har valt en vänförsamling eller ett vänområde i Ryssland. Arbetet planeras årligen tillsammans med utlandsmissionen. Genom vänförsamlingsarbetet har medlemmarna större möjlighet att bekanta sig med församlingarna och dess medlemmar och flera predikanter kan tjäna genom missionsresor.

Vi gör korta missionsresor genom bönhusföreningarna i Väst-Ingermanland prosteri, i Sibirien (Krasnojarsk-krai) och i Petroskoi-området. Vi samarbetar med Keltto-seminariet genom att hålla kurser samt med att stöda studeranden ekonomiskt. Bussresor ordnas i mån av möjligheter till Petroskoj-område och till Väst-Ingermanland.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Ehtoollinen-1-1024x683.jpg
Högmässa i Petroskois Helige Andes församling.

Missionen i Lettland

Dennis Svenfelt har fått en kallelse av den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Lettland. Biskop Hans Martin Jönsson (en av Lettlands kyrkas tre biskopar) har kallat Dennis att arbeta som präst i Liepaja stiftet. Dennis känner att detta kallelse har varit Guds plan för honom och han är villig tjäna i Guds rikes arbete i den lettiska kyrkan.

Missionsarbetet omfattar bl.a. följande:

  • Kaplansarbete i Liepaja katedralkyrka (Liepaja Holy Trinity Church)
  • Vara värd för grupper och enskilda besökare som vill bekanta sig med församlingen.
  • Hålla ”gruppweekender” för mindre grupper som vill samlas för att be, umgås, samtala över trosfrågor, läsa Bibeln och få vara nära Gud.

LFF:s bönehus har arbetat i Lettland så tidigt som 1990-talet. Etelä-Suomen Rauhan Sana (Frebe) utförde missionsarbete i Lettland i samarbete med den Lettiska kyrkan. Under 2000-talet arbetet har pausats för över tjugo års tid, men nu har arbetets inletts pånytt.

De ekonomiska resurserna i Lettlands församlingar är knappa och de har inte själva möjlighet att bekosta detta arbete. Därför har LFF öppnat en stödring för detta missionsarbete. Alla som vill och har möjlighet får gärna komma med och stöda detta arbete med månatliga inbetalningar till stödringen och också genom att be för arbetet.

Understöd missionen

Liepaja Holy Trinity Church
Dennis Svenfelts besök i Liepaja i Lettland