Ungdomssamlingar

I Jakobstads- och Karlebynejden ordnas månatligen ungdomssamlingar i något av bönehusen. Några av ungdomssamlingarna planeras och ordnas i samarbete mellan LFF:s ungdomsråd och fridsföreningarna. Utöver de större gemensamma ungdomssamlingarna så ordnas diverse ungdomsverksamhet av fridsföreningarna och av LFF:s ungdomsarbete. Se bönehusens egna händelsekalendrar och verksamheten för unga och unga vuxna för mera information om den verksamheten.

Du kan också följa LFF:s ungdomssidor på sociala medier, välkommen med!