Gemenskapskvällar och kamratstödsgrupper

Inom LFF ordnas gemenskapskvällar för kvinnor och män samt kamratstödsgrupper som sammankommer ca 1 gång/mån. Coronasituationen har medfört att dessa nu varit på paus. Vi ser fram emot att grupperna snart kan öppna upp igen.

  • Gemenskapskvällar för kvinnor. En arbetsgrupp planerar kvällarna med olika teman. Ordf. Marianne Asplund, tel. 040-5624788
  • Gemenskapskvällar för män. Leds av en planerings- och koordinationsgrupp. Ordf. Kaj Fagerholm, tel. 044-4494200
  • Kamratstödgrupp. En samtalsgrupp för föräldrar till barn med psykisk ohälsa i samarbete med Roy och Sonja Tupeli, tel. 050-3626288
  • Ensamma kvinnors kväll. Kvällarna leds av Margita Heikkilä, Gunborg Snellman och Maj-Lis Fagerholm. Träff 1 gång/månad. Maj-Lis telefonnummer: 0500-282085
  • Kamratstödgrupp för män med utmattningssymptom under ledning av Fredrik Snellman Tel: 044-2410530
  • Kamratstödsgrupp för kvinnor som blivit utsatta för sexuella trakasserier eller utnyttjanden. Gerd Snellman och Isabella Sund fungerar som ledare. Kontaktperson Gerd Snellman tel: 0503700365