Understöd LFF-Media

Du kan bidra till arbetet inom LFF-Media ekonomiskt genom inbetalning till:

LFF-Media5432FI36 5567 0720 0193 83OKOYFIHH

LFF – Media
Nummer: 92368

LFF har insamlingstillstånd av Polisstyrelsen för stöd av förbundets verksamhet i Finland samt missionsarbete i Ryssland och Albanien. Tillståndsnummer RA/2022/175. Tillståndet är beviljat av Polisstyrelsen och är i kraft tillsvidare i hela landet utom Åland.