Gemenskapskvällar för män

Kvällarna startade hösten 2017. Syftet med gemenskapskvällarna är att samla män i alla åldrar till gemenskap med Kristus i centrum,  till att dela livserfarenheter och stöda varandra som kristna. Samlingarna hålls i något av bönehusen och i det egentliga programmet ingår föredrag, personliga inlägg, diskussioner, sång och bön. Ett eventuellt överskott från serveringen tillfaller LFF:s familjearbete.

Se evenemangskalendern för aktuell information om kommande samlingar!

Genom denna länk har du möjlighet att sända in förbönsämnen till karakvällarna