Skriftskola

Skriftskolan är en viktig del i det kristna livet där vi har en fin möjlighet att få lära känna Jesus Kristus och den kristna tron. Vi vill erbjuda våra konfirmander en trygg gemenskap där man får lära känna nya människor och ha roligt tillsammans. Vi vill undervisa om livet som kristen – ett liv i gemenskap med Gud och människor.

Skriftskolan 2021-2022

Den egentliga anmälningstiden till skriftskolan 2022 gick ut 12.9. Till skriftskolan finns ändå några lediga platser ännu! Sista anmälningsdag 1.12. Ta kontakt med ungdomsarbetsledaren Kevin Nyfelt (0505454668) för mera info och anmälan!

Skriftskolan börjar på senhösten 2021 med en träff i december. Våren 2022 har vi två träffar med undervisning, en lördag och en vardagskväll. Vi har även gudstjänstbesök under våren. Sommaren 2022 har vi skriftskoldagar, skriftskolläger, och konfirmation.

4.12 Första träff, lördag. (Introduktion, genomgång, bekantskap). Flynängens bönehus.
22.1 Andra träff, lördag. kl. 9.45 (Undervisning, samvaro). Skutnäs bönehus. 
Tre gudstjänstbesök 1 ggr/månad (februari, mars, april). Datum klarnar senare. 
12.5 Vardagskväll med skriftskolan. kl. 18 (Undervisning, samvaro) . Skutnäs bönehus
4-7.7 Skriftskoldagar vid Flynängens bönehus. kl. 10-14.30 .
11-15.7 Skriftskolläger på Pörkenäs.
17.7 Konfirmation i Larsmo kyrka kl. 15.