Stöd i livet

  • Inom Lff finns stöd när du står inför utmanande livssituationer. Familjearbetaren och övriga anställda finns till för dej när du behöver någon att prata med, kanske för att komma vidare i livet. Tystnadsplikt är förenat med samtalen.
  • Gemenskapskvällar med olika teman för kvinnor och för män välkomnar alla med i verksamheten.
  • Äktenskapsförberedande kurser och äktenskapsweekender samt andra kurser och weekender ordnas efter medlemmarnas behov.
  • Bönehusens stödgrupper/omsorgsgrupper gör ett viktigt diakonalt och stödjande arbete. De har också tystnadsplikt.