Stöd i livet

  • Inom Lff finns stöd när du står inför olika utmanande livssituationer. Familjearbetaren och övriga anställda finns till för dej när du behöver någon att prata med, kanske för att komma vidare i livet. Tystnadsplikt är förenat med samtalen.
  • Gemenskapskvällar med olika teman för kvinnor och för män välkomnar alla med i verksamheten.
  • Äktenskapsförberedande kurser och äktenskapsweekender samt andra kurser och weekender ordnas efter medlemmarnas behov.
  • Bönehusens stödgrupper/omsorgsgrupper gör ett viktigt diakonalt och stödjande arbete. De har också tystnadsplikt.