Verksamhet

Sammankomster

Söndagar kl. 15:00. 
En helg per månad, med undantag av sommarmånaderna, ordnas större helgsammankomster. Under dessa är mötestiderna vanligen lördag kl. 19:00 och söndag kl. 14:00 och 18:00.

Söndagsskola

Söndagar kl. 10:00.

Onsdagsskola

Onsdagar kl. 18:00 för årskurs 6 och 7. Kaffeservering efteråt.

Bibelsamtal

Varannan onsdag kl 19:00. Kaffeservering före.

Syföreningar

Tisdagar kl. 12.00 och kl. 18.30.

Gemenskapskvällar

Kvinno- och karakvällar ordnas regelbundet i samarbete med andra församlingar.
Gemenskaps- eller parkvällar hålls en gång i året.