Verksamhet

Sammankomster

Sammankomster hålls söndagar kl. 15:00. Föreningen har fem egna predikanter.
En helg per månad, med undantag av sommarmånaderna, ordnas större helgsammankomster. Under dessa är mötestiderna vanligen lördag kl. 19:00 och söndag kl. 14:00 och 18:00.

Söndagsskola

Söndagsskola ordnas i bönehuset på söndagar kl. 10-11. Lilla söndagsskolan för barn i åldern 3-6 år hålls kl. 10-10:45 på vinden.

Onsdagsskola

Onsdagsskola hålls på onsdagar kl. 18:00 för årskurs 6 och 7. Kaffeservering efteråt.

Bibelsamtal

Bibelsamtal hålls varannan onsdag kl. 19:00. Kaffeservering före.

Syföreningar

Tisdagar kl. 12.00 och kl. 18.30. Kvinnor i alla åldrar är välkomna med!

Gemenskapskvällar

Kvinno- och karakvällar ordnas regelbundet i samarbete med andra församlingar.
Gemenskaps- eller parkvällar hålls en gång i året, likaså kaffekvällar för byns kvinnor.


Kolla bönehusets händelsekalender för aktuella händelser!