Verksamhet

Information om verksamheten i församlingen hittas via annonsering i ortens tidningar, i händelsekalendern eller via sociala medier – @jakobstadsfridsförening på Instagram och Jakobstads fridsförenings Facebooksida.

Sammankomster

Sammankomst ordnas på söndagar kl.15. Helgsammankomst ordnas en gång per månad, med undantag av sommarmånaderna. Mötestiden är då lördag kl. 19:00 i bönehuset eller i någon av stadens kyrkor, söndag kl. 14:00 och 18:00 i bönehuset.

Söndagsskola

Söndagsskola ordnas på söndagar kl.10, höstterminen: september–december och vårterminen: januari–maj.

Söndagsskolan är indelad i två grupper; en för yngre barn och en för äldre. Söndagsskolan är öppen för vem helst. Programmet består av sång, bön, offergåva och undervisning kring dagens tema.

Syförening

Syförening ordnas på tisdagar kl. 13 i bönehuset.

U.N.G. (12–15-åringar)

U.N.G ordnas på fredagar kl. 19-21. Följ U.N.G på Facebook för mera information.

U.N.G., förkortning av Unga Nära Gud, är en kristen samling för ungdomar i åldern 13-15 år. U.N.G vill erbjuda ungdomar en trygg plats där de kan ta del av kristen undervisning och gemenskap med jämnåriga.

U.N.G startade redan år 2010 i form av samlingar vid missionsmagasinet i Jakobstad, då under namnet “tonårsgruppen”. Numera har U.N.G sin fasta punkt i föreningens bönehus i Skutnäs. Programmet kan bestå av idrottsaktiviteter, bordsspel, lovsångskvällar och undervisning. En kväll med U.N.G avslutas alltid med andakt och tilltugg. Utöver de återkommande träffarna ordnas en för vårterminen sista träff i form av en hajk med övernattning i tält. Hajken ordnas vanligtvis i Juni. Välkommen med du som vill fylla dina fredagkvällar med fin samvaro, kristen gemenskap och roliga aktiviteter.

Lighthouse (18+)

Lighthouse ordnas varannan lördag kl. 20.30. Följ @skutnas_lighthouse på Instagram och Café Lighthouse på Facebook för mera information.

Lighthouse är en kristen samlingsplats för unga och unga vuxna från Jakobstad med omnejd. Lighthouse fick sin start år 2015 på initiativ av unga medlemmar i Jakobstads fridsförening. Samlingarna som hålls varannan lördag i föreningens bönehus i Skutnäs inleds med drop-in kl. 20:30 och fortsätter kl. 21:00 med kristen undervisning kring aktuella teman. Undervisningen följs av servering, sällskapsspel, diskussioner, sång och fri samvaro fram till 02:00 när samlingen avslutas.

Lighthouse vill fungera som en trygg kristen samlingsplats med bibeltrogen undervisning. Vi vill även föra ut evangeliet i närregionen genom t.ex. gatumission.

Välkommen med du som är 18 år eller äldre, tröskeln är låg, dörrarna öppna och du kommer att mötas av ett gäng glada människor.

Bibelsamtal

Samtal kring bibeln ordnas varannan onsdag kl. 18. Kvällen består av bön, sång, undervisning och diskussion. Se händelsekalendern för aktuellt tema.

Stödgruppen

När bekymmer och svårigheter kommer och du känner att du behöver någon att samtala med, så kan du med förtroende kontakta någon av stödgruppens medlemmar, eller någon av församlingens predikanter. ”Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag.” Alla predikanter och personerna i stödgruppen har tystnadsplikt.

Tveka inte att ta kontakt, Kanske ni, med Guds hjälp, tillsammans finner utvägar som lättar på bördan och ger nya krafter att fortsätta. Stödgruppens kontaktuppgifter hittas under fliken “kontaktuppgifter”.

Missionsverksamhet

Kontakten till vår ryska vänförsamling i Jaama är JFF:s huvudsakliga utlandsmission, men föreningen har också gett stöd till t.ex bibelöversättningsprojekt och andra missionsprojekt runtom i världen. Missionsresor till Jaama ordnas flera gånger varje år. JFF ordnar Hela familjens missionssöndag, en söndagssammankomst med missionstema i början på varje år för att förankra och synliggöra missionsarbetet i hemförsamlingen.