Ungdomar och unga vuxna

LFF:s arbete bland ungdomar och unga vuxna leds av ungdomsarbetsledaren. Bönehusföreningarna ordnar ungdomssamlingar, och information om dem hittar man på deras egna sidor.