Organisaatio

LFF:n jäseninä on yhdeksän rekisteröityä rauhan- ja rukoushuoneyhdistystä. Liitto LFF ei ole varsinainen kattojärjestö koska jäsenyhdistykset ovat itsenäisiä ja päättävät omista asioistaan. LFF:n jäseneksi voidaan ottaa jokainen rekisteröity paikallinen rauhan- tai rukoushuoneyhdistys, jonka liiton hallitus hyväksyy.

Liiton asioita hoitaa hallitus. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi edustaja hallituksessa, jotka valitaan neljäksi vuodeksi niin että puolet hallituksen jäsenistä vaihtuvat joka toinen vuosi. Jäsen voidaan valita uudestaan aikaisintaan neljä vuotta toimikauden päätyttyä. Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.

LFF:n korkein päättävä elin on liiton vuosikokous, joka pidetään viimeistään toukokuussa hallituksen määrämässä paikassa Pohjanmaalla. Vuosikokouksessa jokaista jäsenyhdistystä edustaa kolme valtuutettua edustajaa. Vuosikokous valitsee hallituksen ja LFF:n toiminnanjohtajan sekä lähetyslehden Sions Missionstidningin toimittajan. Muut toimihenkilöt valitsee hallitus.

LFF:n nimikirjoitusoikeudet on puheenjohtajalla yksin tai varapuheenjohtajalla yhdessä sihteerin kanssa.

Yhteystiedot

RSS Päivän sana

Tue työtämme

Voit tukea LFF:n työtä. Tilinumerot ja muut tiedot löytyvät sivulta Tue työtämme.
Otamme vastaan sekä isommat että pienemmät lahjat.

Tarvitsetko apua?

LFF:n perhetyöryhmä on avannut linkin ihmisille, joka ovat joutuneet fyysisen tai henkisen väkivallan kohteeksi, tai tarvitsevat apua käsittelemään traumaattisia kokemuksia.

Back to Top