Historia

Historia

Laestadiolainen herätys saapui Ähtävälle 1870-luvulla. Vahvimman jalansijan se sai Ala-ähtävällä, tullen ihmisten kautta Kokkolasta, jotka vierailivat sukulaistensa luona Punsarin kyläyhteisössä. Seuroja pidettiin aluksi kodeissa, mutta kun uskovaisten joukko kasvoi, kävivät pirtit ahtaiksi ja päätettiin rakentaa oma rukoushuone. Rakennus, joka oli hirrestä, ostettiin Evijärveltä ja oli pinta-alaltaan 170 m2. Rukoushuone rakennettiin vuonna 1909. Yhdistys vietti 100-vuotisjuhliaan 22. marraskuuta 2009.

Uskovaisten määrä Ähtävällä pysyi pitkän aikaa samalla tasolla, mutta 1960-luvulta alkaen määrä jälleen alkoi kasvaa, jonka johdosta vanha rukoushuone kävi liian ahtaaksi. Uusi ja suurempi rukoushuone otettiin käyttöön vuonna 1996. Uuden rukoushuoneen pinta-ala on 836 m2  ja siellä on 505 istumapaikkaa.

Punsarin rukoushuoneen historiikki ja laestadiolainen herätysliike Ähtävällä, julkistettiin kirjana 100-vuotisjuhlan yhteydessä.

Kuuntele, kansani, minun opetustani, kallistakaa korvanne minun suuni sanoille.
Minä avaan suuni mietelmiin, tuon ilmi muinaisaikojen arvoituksia. Mitä olemme kuulleet, minkä olemme saaneet tietää ja mitä isämme ovat meille kertoneet, sitä me emme heidän lapsiltansa salaa, vaan me kerromme tulevalle polvelle Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastansa ja ihmeistänsä, jotka hän on tehnyt. Hän asetti todistuksen Jaakobiin, hän sääti Israeliin lain ja käski meidän isiemme julistaa ne lapsillensa, että jälkipolvi saisi ne tietää, saisivat tietää vastedes syntyvät lapset, ja nekin nousisivat ja kertoisivat niistä lapsillensa.

Ps. 78:1-6.