Familjearbete

Familjearbetet

”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”. Denna uppmaning av aposteln Paulus var den grundläggande tanken när LFF:s familjearbete startade i augusti 2009. Familjearbetet ingår i LFF:s organisation och leds av en direktion.

Familjearbetet har två huvudinriktningar. Dels samtalsstöd/själavård vid utmanande livssituationer och dels förebyggande och uppmuntrande arbete i form av kurser, gemenskaps- och temakvällar, weekender samt kamratstödsgrupper. Utgående från den kristna värdegrunden erbjuds par, familjer och enskilda människor hjälp att hitta nya lösningar för att komma vidare i livet. Arbetet bland ungdomar och unga vuxna utgör en särskild sektor inom familjearbetet. Richard Eklund är anställd som ungdomsarbetare.

I bönehusföreningarna görs också diakonalt och stödande arbete. Se bönehusföreningarnas egna sidor, https://www.lff.fi/bonehusen/.
 

Samtalsgrupper

Inom familjearbetet erbjuder vi för närvarande följande kamratstödsgrupper.

 • Samtalsgrupp för män med utmattningssymptom/utmattning.
  Kontaktperson: Fredrik Snellman, tel. 044-2410530
 • Samtalsgrupp för kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier.
  Kontaktperson: Gerd Snellman, tel 0503700365
 • Bibelsamtal för nyktra missbrukare.
  Kontaktperson: Olav Mård, tel 044-7966392
 • Samtalsgrupp för föräldrar till barn/ungdomar med psykisk ohälsa.
  Kontaktperson: Sonja Tupeli, tel 050-3626288

 

Familjearbetare

Ann-Christin Snellman
Telefon: 044-7509899
E-post: ann-christin.snellman@lff.fi
 

Familjedirektionen

Anders Snellman (ordf.)

Marianne Asplund, Näs fridsförening

Susanne Forsblom, Punsar bönehusförening

Esa Rahja, Risöhäll bönehusförening

Nina Enlund, Närvilä bönehusförening

Per Granlund, Jakobstads fridsförening

Simon Hagman, Vasa fridsförening

Ann-Charlotte Mård, Kållby fridsförening

Susanna Östman, Bosund bönehusförening
 

Ekonomi

I syfte att trygga den ekonomiska sidan av verksamheten finns en stödring. Flera företag och många enskilda personer stöder verksamheten ekonomiskt och för detta vill vi uttrycka vår glädje och tacksamhet.

Inbetalningar kan ske i form av engångssummor eller genom månatligt stöd (t.ex. 5, 10 eller 20 euro) i form av en betalningsförbindelse.

Mottagare: Familjearbetets stödring, konto: FI20 5567 0720 0800 05, referensnr 123.

Välkommen med i stödringen!

RSS Dagens bibelord

 • Onsdag 21.4.2021 | Heb 13:20-21
  Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top