Kvinnoweekend

selective focus photography of pink petaled flower
Följ med mig bort till en öde trakt så vi får vara ensamma oc ni får vila er lite” Mark. 6:31

En kvinnoweekend planeras att hållas 1-3 april 2022 på Pörkenäs lägergård i Jakobstad. Sidan uppdateras med anmälningsinformation när programmet klarnar. Dessutom informerar vi också på SoMe och SMT.

Kvinnoweekendens syfte är att få en paus från vardagen och få nya krafter till kropp och själ genom att umgås med andra kristna kvinnor. Frisk luft, vila och god mat är en naturlig del av programmet.