Kvinnoweekend

selective focus photography of pink petaled flower
Följ med mig bort till en öde trakt så vi får vara ensamma oc ni får vila er lite” Mark. 6:31

Kvinnoweekender planerades våren2020 och 2021 men coronasituationen har satt stopp för genomförandet. Vi avvaktar läget och hoppas och ber att en kvinnoweekend kan hållas våren 2022 . En planeringsgrupp finns tillsatt.

Kvinnoweekendernas syfte är att erbjuda en paus från vardagen och att få nya krafter genom att umgås med Gud och andra kristna kvinnor. Frisk luft, vila och sång till Guds ära finns också med i programmet.