Parweekend vid Pörkenäs 9-10.2 2024

Plats: Pörkenäs lägergård

Tema: Relationer – En treflätad tråd. Relationen till mig själv, till min partner och till Gud.

Pris: 170€/par för kost och logi. Väljer man att övernatta hemma är priset 105€/par.

Program Fredag: Drop in från 18.00. Samling i kapellet 18.30. Undervisning av Vivian och Boris Salo, parvis diskussion19.00-20.30. Kvällsbit och fri samvaro/bastu/sångtillfälle 20.30–>

Program Lördag: Morgonmål 8.30. morgonbön och info om dagen 9.00. Vivian och Boris undervisar, parvis diskussion 9.15-10.30, fritid 10.30-11.30, lunch 11.30-12.30. Vivian och Boris undervisar, parvis diskussion 12.30-14.00. Kaffe 14.00-14.30, nattvard 15.00-16.00. Avslutning och festmiddag kl 16.30-17-30.

VARMT VÄLKOMNA MED!