LFF

Tavoite

Herätysliikkeen tavoitteena on viedä Jumalan Sanaa ihmisille Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti Matt. 28:19-20 ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

Herätysliike painottaa:

  1. Raamattu on Jumalan Sana
  2. Rippiä painotetaan armonvälineenä ja apuna arkipäivän elämässä
  3. Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja Hän tahtoo antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden kääntyä ja tulla Hänen lapsekseen.
  4. Kaikki täytettiin Jeesuksen, Jumalan Pojan kautta, joka syntyi meidän pelastukseksemme. Hän otti päällensä koko maailman synnit ja kärsi ristin kuoleman sinun ja minun tähteni. (Joh. 3:16)
  5. Jeesus antoi opetuslapsilleen vallan antaa syntejä anteeksi.(Joh.20 :23)
  6. Pyhän Hengen tehtävä on johdattaa kristittyä ihmistä matkalla taivaaseen.

RSS Päivän sana

  • Keskiviikko 21.4.2021 | Hepr. 13:20-21
    Rauhan Jumala,joka ikuisen liiton uhriveren tähdenon nostanut kuolleistalampaiden suuren paimenen,meidän Herramme Jeesuksen,varustakoon teidät hyvillä lahjoillaan,niin että voitte täyttää hänen tahtonsa.

Tue työtämme

Voit tukea LFF:n työtä. Tilinumerot ja muut tiedot löytyvät sivulta Tue työtämme.
Otamme vastaan sekä isommat että pienemmät lahjat.

Tarvitsetko apua?

LFF:n perhetyöryhmä on avannut linkin ihmisille, joka ovat joutuneet fyysisen tai henkisen väkivallan kohteeksi, tai tarvitsevat apua käsittelemään traumaattisia kokemuksia.

Back to Top