Sommarmöte i Kållby

Trofasthet och tjänande

 

Info om Kållby mötet

 
Kållby mötet hålls 7-9.8.2020. Mötets tema är: Trofasthet och tjänande.

Under mötet hålls predikningar i Flynängens bönehus fredag, lördag och söndag. Ungdomssamlingar ordnas fredag och lördag kväll.

Pga av gällande begränsningar kan endast ca 300 personer närvara i bönehuset. Mötestillfällena sänds direkt via Youtube och radio LFF. Ingen mat- eller kaffeservering ordnas under mötet.
 

Praktisk information:

Vi håller säkerhetsavstånd och använder varannan stolrad i bönehuset. Ifall olika familjer sitter på samma bänkrad lämnas två stolar lediga mellan familjerna. Sitt gärna tillsammans med din egen familj eller vänner du annars umgås med, så kan vi använda flera platser i bönehuset. Det finns också möjlighet att sitta på bänkar utomhus.
 

Hygieninfo:

– Ifall du har förkylningssymptom ska du stanna hemma!
– Personer som varit utanför Finlands gränser inom 14 dagar före mötet uppmanas
att endast delta i mötet via youtube eller radio LFF.
– Vi tar inte i hand då vi hälsar på varandra.
– Använd handdesinfektion som finns vid ingångarna.

Vi ber om Guds välsignelse för mötet!

Styrelsen för Kållby fridsförening r.f

Kållby 2020 program sv-fi

RSS Dagens bibelord

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top