Sommarmöte i Esse ordnas om Gud så vill 9-11.7.2021.

Sommarmötet i Esse ordnas 9-11.7.Mötets Tema är: Tacka Herren , ty han är god! Ps 106:1Vi ber Gud välsigna vårt sommarmöte. Mötet ordnas med följande specialarrangemang: – till mötesområden välkomnas deltagare från närområdet (<50km)– max 1500 personer på mötesområdet– vi följer rekommendationerna om avstånd, ansiktsmask och handhygien– stanna hemma vid symptom Servering:– Kaffe, vatten, trip, …

Sommarpaus med andakterna

Under sommarmånaderna juni-augusti hålls paus med morgon- och aftonandakterna. Andakterna sänds igen från september.