Predikningar

1996

Lista över inspelningar 1996

21.1.1996 Näs bönehus återinvigning

2.3.1996 Kl 19 Paul Snellman Tolk Esa Rahja
3.3.1996 Kl 14 Paul Snellman Tolk Markus Grankulla
3.3.1996 Kl 15 Göran Fagerholm Tolk Hans Vasara
3.3.1996 Kl 19 Paul Snellman Tolk Sauli Tupeli
17.3.1996 Kl 15 Arvo Salmi Tolk Hans Vasara

6.4.1996 Kl 19 Folke Töyrä Tolk och bön Peter Thylin
6.4.1996 Kl 20 Karl-Erik Innala Tolk Hans Vasara
7.4.1996 Kl 14 Karl-Erik Innala Tolk Hans Vasara
7.4.1996 Kl 15 Folke Töyrä Tolk Peter Thylin
7.4.1996 Kl 19 Folke Töyrä Tolk Peter Thylin
7.4.1996 Kl 20 Karl-Erik Innala Tolk Hans Vasara
8.4.1996 Kl 14 Folke Töyrä Tolk Hans Vasara
8.4.1996 Kl 15 Karl-Erik Innala Tolk Peter Thylin
8.4.1996 Kl 19 Karl-Erik Innala Tolk Peter Thylin

11.5.1996 Kl 19 Arvo Salmi Tolk Hans Vasara
12.5.1996 Kl 14 Arvo Salmi Tolk Hans Vasara
12.5 1996 Kl 19 Arvo Salmi Tolk Hans Vasara (Avslutning John Fagerholm)

19.7.1996 kväll Mauno Vuollo Tolk Hans Vasara
14.9.1996 Kl 19 Fredrik Björkskog Tolk Markus Grankulla
15.9.1996 Kl 14 Fredrik Björkskog Tolk Sauli Tupeli
15.9.1996 Kl 15 Peter Thylin Tolk Sauli Tupeli
15.9.1996 Kl 19 Fredrik Björkskog Tolk Esa Rahja

12.10.1996 Kl 19 Elis Snellman Tolk Markus Grankulla
13.10 1996 Kl 15 Göran Fagerholm Tolk Hans Vasara
13.10.1996 Kl 14 Elis Snellman Tolk Esa Rahja
13.10.1996 Kl 19 Elis Snellman Tolk Sauli Tupeli

9.11.1996 Kl 19 Albin Sjöberg Tolk Sauli Tupeli
10.11.1996 Kl 14 Albin Sjöberg Tolk Esa Rahja
10.11.1996 Kl 15 John Fagerholm Tolk Markus Grankulla
10.11.1996 Kl 19 Albin Sjöberg Tolk Sauli Tupeli

7.12.1996 Kl 19 Timo Kontio Tolk Hans Vasara
8.12.1996 Kl 14 Timo Kontio Tolk Hans Vasara
8.12.1996 Kl 15 Peter Thylin Tolk Esa Rahja
8.12.1996 Kl 19 Timo Kontio Tolk Peter Thylin (Slutet bort)