Predikningar

1996

Lista över inspelningar 1996

21.1.1996 Näs bönehus återinvigning

2.3.1996 Kl 19 Paul Snellman Tolk Esa Rahja
3.3.1996 Kl 14 Paul Snellman Tolk Markus Grankulla
3.3.1996 Kl 15 Göran Fagerholm Tolk Hans Vasara
3.3.1996 Kl 19 Paul Snellman Tolk Sauli Tupeli
17.3.1996 Kl 15 Arvo Salmi Tolk Hans Vasara

6.4.1996 Kl 19 Folke Töyrä Tolk och bön Peter Thylin
6.4.1996 Kl 20 Karl-Erik Innala Tolk Hans Vasara
7.4.1996 Kl 14 Karl-Erik Innala Tolk Hans Vasara
7.4.1996 Kl 15 Folke Töyrä Tolk Peter Thylin
7.4.1996 Kl 19 Folke Töyrä Tolk Peter Thylin
7.4.1996 Kl 20 Karl-Erik Innala Tolk Hans Vasara
8.4.1996 Kl 14 Folke Töyrä Tolk Hans Vasara
8.4.1996 Kl 15 Karl-Erik Innala Tolk Peter Thylin
8.4.1996 Kl 19 Karl-Erik Innala Tolk Peter Thylin

11.5.1996 Kl 19 Arvo Salmi Tolk Hans Vasara
12.5.1996 Kl 14 Arvo Salmi Tolk Hans Vasara
12.5 1996 Kl 19 Arvo Salmi Tolk Hans Vasara (Avslutning John Fagerholm)

19.7.1996 kväll Mauno Vuollo Tolk Hans Vasara

14.9.1996 Kl 19 Fredrik Björkskog Tolk Markus Grankulla
15.9.1996 Kl 14 Fredrik Björkskog Tolk Sauli Tupeli
15.9.1996 Kl 15 Peter Thylin Tolk Sauli Tupeli
15.9.1996 Kl 19 Fredrik Björkskog Tolk Esa Rahja

12.10.1996 Kl 19 Elis Snellman Tolk Markus Grankulla
13.10.1996 Kl 14 Elis Snellman Tolk Esa Rahja
13.10 1996 Kl 15 Göran Fagerholm Tolk Hans Vasara
13.10.1996 Kl 19 Elis Snellman Tolk Sauli Tupeli

9.11.1996 Kl 19 Albin Sjöberg Tolk Sauli Tupeli
10.11.1996 Kl 14 Albin Sjöberg Tolk Esa Rahja
10.11.1996 Kl 15 John Fagerholm Tolk Markus Grankulla
10.11.1996 Kl 19 Albin Sjöberg Tolk Sauli Tupeli

7.12.1996 Kl 19 Timo Kontio Tolk Hans Vasara
8.12.1996 Kl 14 Timo Kontio Tolk Hans Vasara
8.12.1996 Kl 15 Peter Thylin Tolk Esa Rahja
8.12.1996 Kl 19 Timo Kontio Tolk Peter Thylin (Slutet bort)

1998

Lista över inspelningar 1998

17.1.1998 Kl 19 Ahti Vähäkangas Tolk Hans Vasara
18.1.1998 Kl 14 Ahti Vähäkangas Tolk Hans Vasara
18.1.1998 Kl 15 John Fagerholm Tolk Sauli Tupeli
18.1.1998 Kl 19 Ahti Vähäkangas Tolk Peter Thylin

7.3.1998 Kl 19 Per-Erik Häggman Tolk Esa Rahja
8.3. 1998 Kl 14 Per-Erik Häggman Tolk Markus Grankulla
8.3.1998 Kl 19 Per-Erik Häggman Tolk Sauli Tupeli

4.4.1998 Kl 19 Martti Vähäkangas Tolk Hans Vasara
5.4.1998 Kl 19 Martti Vähäkangas Tolk Hans Vasara
11.4.1998 Kl 19 Henry Bårdsen Tolk Hans Vasara (Inledningsbön John)
12.4.1998 Kl 14 Henry Bårdsen Tolk Hans Vasara
12.4.1998 Kl 15 John Fagerholm Tolk Markus Grankulla
12.4.1998 Kl 19 Henry Bårdsen Tolk Hans Vasara
13.4.1998 Kl 14 Henry Bårdsen Tolk Hans Vasara(slutet bort)

16.5.1998 Kl 19 Heino Kouva Tolk Hans Vasara
17.5.1998 Kl 14 Heino Kouva Tolk Peter Thylin
17.5.1998 Kl 15 John Fagerholm Tolk Markus Grankulla
17.5.1998 Kl 19 Heino Kouva Tolk Hans Vasara

28.6.1998 Kl 15 Göran Fagerholm Tolk Esa Rahja

5.9.1998 Kl 19 Esko Leinonen Tolk Hans Vasara
6.9.1998 Kl 14 Esko Leinonen Tolk Peter Thylin
6.9.1998 Kl 15 John Fagerholm Tolk Esa Rahja
6.9.1998 Kl 19 Esko Leinonen Tolk Hans Vasara

3.10.1998 Kl 19 Per Svenfelt Tolk Sauli Tupeli
4.10.1998 Kl 14 Per Svenfelt Tolk Esa Rahja
4.10.1998 Kl 15 Peter Thylin Tolk Hans Vasara
4.10.1998 Kl 19 Per Svenfelt Tolk Sauli Tupeli
25.10.1998 Kl 15 Paul Snellman Tolk Sauli Tupeli

14.11.1998 Kl 19 Mauno Vuollo Tolk Peter Thylin
15.11.1998 Kl 14 Mauno Vuollo Tolk Timo Tupeli
15.11.1998 Kl 15 John Fagerholm Tolk Markus Grankulla
15.11.1998 Kl 18 Mauno Vuollo Tolk Peter Thylin

1999

Lista över Inspelningar 1999

17.1.1999 Kl 19 Anselm Hjulfors Tolk Markus Grankulla
17.1.1999 Kl 14 Anselm Hjulfors Tolk Sauli Tupeli
17.1.1999 Kl 15 Peter Thylin Tolk Esa Rahja
17.1.1999 Kl 19 Anselm Hjulfors Tolk Markus Grankulla

27.2.1999 Kl 19 Valfrid Fellman Tolk Esa Rahja
28.2.1999 Kl 14 Valfrid Fellman Tolk Sauli Tupeli
28.2.1999 Kl 15 John Fagerholm Tolk Esa Rahja

21.3.1999 Kl 15 Paul Snellman Tolk Sauli Tupeli

2.4.1999 Kl 15 John Fagerholm Tolk Markus Grankulla(inledning)
2.4.1999 Kl 15 Per-Gustav Tolk Hans Vasara
3.4.1999 Kl 19 Per-Gustav Vasara Tolk Hans Vasara
4.4 1999 Kl 14 Per-Gustav Tolk Hans Vasara
4.4.1999 Kl 19 Per-Gustav Tolk Hans Vasara
5.4.1999 Kl 14 Per-Gustav Tolk Hans Vasara
5.4.1999 Kl 15 Peter Thylin Tolk Esa Rahja

2.5.1999 Kl 13 Peter Thylin Tolk Sauli Tupeli
15.5.1999 Kl 19 Ingemar Öberg Tolk Esa Rahja(slutet bort)
15.5.1999 Kl 20 Birger Palo Tolk Sauli Tupeli
16.5.1999 Kl 14 Birger Palo Tolk Markus Grankulla
16.5.1999 Kl 15 Ingemar Öberg Tolk Esa Rahja
16.5.1999 Kl 18 Ingemar Öberg Tolk Sauli Tupel
16.5.1999 Kl 19 Birger Palo Tolk Peter Thylin

25.7.1999 Kl 15 Henry Bårdsen Tolk Peter Thylin

11.9.1999 Kl 19 Heikki Kontio Tolk Hans Vasara
12.9.1999 Kl 14 Heikki Kontio Tolk Hans Vasara
12.9.1999 Kl 15 Göran Fagerholm Tolk Esa Rahja
12.9.1999 Kl 19 Heikki Kontio Tolk Peter Thylin

3.10.1999 Kl 15 Rune Östman Tolk Sauli Tupeli
9.10.1999 Kl 19 Göran Esberg Tolk Hans Vasara
10.10.1999 Kl 14 Göran Esberg Tolk Hans Vasara
10.10.1999 Kl 15 John Fagerholm Tolk Esa Rahja
10.10.1999 Kl 19 Göran Esberg Tolk Hans Vasara

20.11.1999 Kl 19 Edvin Törnqvist Tolk Sauli Tupeli
21.11.1999 Kl 14 Edvin Törnqvist Tolk Markus Grankulla
21.11.1999 Kl 15 John Fagerholm Tolk Esa Rahja
21.11.1999 Kl 19 Edvin Törnqvist Tolk Sauli Tupeli

2000

Inspelningar 2000

22.1.2000 Kl 19 Elis Snellman Tolk Esa Rahja
23.1.2000 Kl 14 Elis Snellman Tolk Esa Rahja
23.1.2000 Kl 19 Elis Snellman Tolk Esa Rahja

26.2.2000 Kl 19 Albin Sjöberg Tolk Markus Grankulla
27.2.2000 Kl 14 Albin Sjöberg Tolk Esa Rahja
27.2.2000 Kl 15 Göran Fagerholm Tolk Markus Grankulla
27.2.2000 Kl 19 Albin Sjöberg Tolk Esa Rahja

12.3.2000 Kl 15 Gösta Sundelin Tolk Markus
19.3 2000 Kl 15 Göran Fagerholm Tolk Esa Rahja
26.3.2000 Kl 15 Peter Thylin Tolk Sauli Tupeli

1.4.2000 Kl 19 Harry Ylipää Tolk Markus Grankulla
2.4.2000 Kl 14 Harry Ylipää Tolk Sauli Tupeli
2.4.2000 Kl 18 Harry Ylipää Tolk Esa Rahja
9.4.2000 Kl 15 Gösta Sundelin Tolk Markus Grankulla
16.4.2000 Kl 15 Peter Thylin Tolk Sauli Tupeli
23.4.2000 Kl 15 Ivar Lampa Tolk Sauli Tupeli
24.4.2000 Kl 15 Ivar Lampa Tolk Hans Vasara
30.4.2000 Kl 14 Arvo Salmi Tolk Hans Vasara

7.5.2000 Kl 15 Peter Thylin Tolk Markus Grankulla
13.5.2000 Göran Fagerholm Tolk Sauli Tupeli(inledning)
13.5.2000 Kl 19 Wilfred Sikkilä Hans Vasara
20.5.2000 Kl 19 Jorma Pesämaa Tolk Hans Vasara
21.5.2000 Kl 14 Jorma Pesämaa Tolk Hans Vasara
21.5.2000 Kl 19 Jorma Pesämaa Tolk Hans Vasara
28.5.2000 Kl 15 Peter Thylin Tolk Esa Rahja

4.6.2000 Kl 14 Peter Thylin
18.6.2000 Kl 15 Göran Fagerholm Tolk Sauli Tupeli
20.6.2000 Kl 19 Carl Kulla Tolk Marianne Asplund

2.7.2000 Kl 15 Göran Fagerholm Tolk Markus Grankulla
16.7.2000 Kl 15 John Fagerholm Tolk Esa Rahja
23.7.2000 Kl 15 Henry Bårdsen Tolk Peter Thylin
30.7.2000 Kl 15 Peter Thylin Tolk Sauli Tupeli

20.8.2000 Kl 15 Peter Thylin Tolk Esa Rahja
23.8.2000 Kl 19 Chad Kuivanen Tolk Peter Östman
27.8.2000 Kl 15 Göran Fagerholm Tolk Sauli Tupeli

2.9.2000 Kl 19 Kurt Snellman Tolk Markus Grankulla
3.9.2000 Kl 14 Kurt Snellman Tolk Esa Rahja
3.9.2000 Kl 15 John Fagerholm Tolk Sauli Tupeli
3.9.2000 Kl 19 Kurt Snellman Tolk Markus Grankulla
10.9.2000 Kl 15 Peter Thylin Tolk Esa Rahja
24.9.2000 Kl 15 Per-Erik Häggman Tolk Sauli Tupeli
30.9.2000 Kl 19 John Fagerholm Tolk Sauli Tupeli(inledning)
30.9.2000 Kl 19 Aarno Korhonen Tolk Hans Vasara

1.10.2000 Kl 14 Aarno Korhonen Tolk Hans Vasara
1.10.2000 Kl 19 Aarno Korhonen Tolk Hans Vasara
1.10.2000 Kl 19 John Fagerholm Tolk Hans Vasara(avslutning)
8.10.2000 Kl 15 Göran Fagerholm Tolk Esa Rahja
15.10.2000 Kl 15 John Fagerholm Tolk Markus Grankulla
22.10.2000 Kl 15 Göran Fagerholm Tolk Sauli Tupeli
29.10.2000 Kl 15 John Fagerholm Tolk Esa Rahja

12.11.2000 Kl 15 Peter Thylin Tolk Sauli Tupeli
18.11.2000 Kl 19 Anselm Hjulfors Tolk Markus Grankulla
19.11.2000 Kl 14 Anselm Hjulfors Tolk Esa Rahja