Information gällande LFF:s drogförebyggande verksamhet

LFF:s mångåriga samarbete med missbrukarvårdshemmet Good Foundation i GästrikeHammarby i Sverige, kommer att upphöra, eftersom verksamheten i sin nuvarande form (missbrukarvård för män) avvecklas. Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som ekonomiskt och genom förböner har understött Good Foundation! Samtidigt vill vi meddela att LFF:s arbete med att förebygga drogmissbruk och hjälpa …